Dodeljena koncesija za izgradnju MHE „Kula“

Foto-ilustracija: Wikimedia/Dr Richard Murray

Vlada Zeničko-dobojskog kantona dodelila je koncesiju za izgradnju i korišćenje male hidroelektarane „Kula“ snage 3.370 kW na reci Stavnji, opština Vareš, investitoru „EKVA“ d.o.o. Vareš.

Koncesija za izgradnju MHE dodeljuje se na vreme od 30 godina prema modelu Projektuj, Izgradi, Upravljaj, Prenesi. Za vreme trajanja koncesije korisnik koncesije je obavezan da plaća tekuću koncesionu naknadu u visini od 5 odsto od ukupnog prihoda od proizvedene električne energije. Takođe, dužan je uplatiti i jednokratnu koncesionu naknadu u iznosu od 107.000,00 KM pre potpisivanja ugovora o koncesiji.

Ugovorom o koncesiji sa kompanijom EKVA propisaće se i obaveza koncesionara da prilikom izgradnje objekta angažuje 100 odsto učešće domaćih privrednih društava.

izvor: energetika.ba

Sandra Jovićević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti