Hrvatska izdala publikaciju „Katalog Informacionih sistema zaštite okoline i prirode 2017; Sistemi Hrvatske agencije za ekologiju i prirodu u 2017. godini“

Foto: dzzp.hr

Hrvatska agencija za ekologiju i prirodu izdala je publikaciju „Katalog Informacionih sistema zaštite okoline i prirode 2017; Sistemi Hrvatske agencije za ekologiju i prirodu u 2017. godini“, koja daje pregled i opis svih postojećih baza, rešenja i servisa Agencije. Radi se o prvom katalogu koji obuhvata i sisteme Informacionog sistema zaštite okoine (ISZO) i sisteme Informacionog sistema zaštite prirode (ISZP).

Katalog je namenjen boljem snalaženju u 60-ak aktivnih baza, a za svaku je bazu naveden nivo dostupnosti, opisan sadržaj i proces dostavljanja podataka, ali i navedena pravna osnova za njeno vođenje.

Informacioni sistem zaštite prirode objedinjava stručne i naučne podatke o bioraznolikosti i zaštiti prirode, a posebno podatke o divljim vrstama, stranim invazivnim vrstama, stanišnim tipovima i ekološkim sistemima, zaštićenim i ekološki značajnim područjima, područjima ekološke mreže, georaznolikosti, speleološkim objektima i druge relevantne stručne i naučne podatke. Portal sadrži i GIS pregled, pa osigurava javni pristup informacijama i transparentno deljenje podataka, podstiče dalja naučno-stručna istraživanja i doprinosi edukaciji šire javnosti o prirodnom bogatstvu Hrvatske i važnosti očuvanja bioraznolikosti.

Informacioni sistem zaštite okoline strukturiran je u četiri temeljne skupine koje uključuju: elemente okoline: pritiske na okolinu, uticaj na zdravlje ljudi i sigurnost, kao i odgovore društva. Ove se skupine razvrstavaju na Informacioni sistem zaštite vazduha, Informacioni sistem mora, Informacioni sistem područja pedosfera i litosfera, Informacioni sistem upravljanja otpadom, Informacioni sistem industrije i energetike, Informacioni sistem zdravlja i sigurnosti i Informacioni sistem opštih tema zaštite okoline.

Više informacija možete pogledati na sledećem linku.

izvor: dzzp.hr

Sandra Jovićević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti