Decembar – mesec podizanja svesti o ugroženosti zemljišta

Decembar je mesec u kome nizom aktivnosti različite institucije i organizacije podižu svest o ugroženosti i ranjivosti zemljišta i potrebi za njegovim održivim korišćenjem i zaštitom.

Foto: Agencija za zaštitu životne sredine

Agencija za zaštitu životne sredine je početkom decembra meseca u Utrehtu u Holandiji učestvovala na radnom sastanku posebne radne grupe Evropske agencije za životnu sredinu (EEA) koja se bavi zagađenjem zemljišta i koja ima zadatak da savetuje Nacionalne referentne centre za zemljište i EEA o procedurama i metodologiji za pripremu podataka za indikator „Napredak u upravljanju kontaminiranim lokacijama“.

Radna grupa takođe proširuje i prenosi znanja o aktivnostima koje zagađuju zemljište, zagađujućim materijama, procedurama procene rizika i graničnim vrednostima.

Svetski dan zemljišta obeležen je 5. decembra na nacionalnom naučnom skupu „Ekološki značaj organske materije u zemljištu“ u Matici srpskoj u Novom Sadu. Predstavnik Agencije za zaštitu životne sredine održao je predavanje na temu „Zavisnost sadržaja organskog ugljenika u zemljištu od načina korišćenja zemljišta i tipa zemljišta“ i upozorio na činjenicu da je sadržaj organske materije u zemljištima Srbije nizak i u daljem trendu opadanja spram prirodnog potencijala naših zemljišta. Deklaraciju o zemljištu u kojom prihvataju da svoje profesionalne i društvene aktivnosti usmeravaju ka održivom korišćenju zemljišta možete pogledati ovde.

Foto-ilustracija: Unsplash (Joao Marcelo Marques)

Dani zemljišta obeleženi su i u Institutu za zemljište u Beogradu, 17. decembra. Na skupu na kome su prisustvovali relevantni predstavnici nauke, prosvete, državne uprave i privrede naglašena je potreba za uspostavljanjem partnerstva u oblasti proučavanja i zaštite zemljišta u cilju dobijanja boljih uslova, više projekata i sredstava, koji će omogućiti i bolje rezultate u ovoj oblasti.

Izvor: Agencija za zaštitu životne sredine

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti