Predstavljen Izveštaj o stanju zemljišta u Republici Srbiji

Foto: UN Country Team in Serbia

Agencija za zaštitu životne sredine, uz podršku Programa Ujedinjenih nacija za životnu sredinu (UN Environment) i regionalne nevladine mreže FEA – inicijative za šumarstvo i životnu sredinu je obeležila Svetski dan zemljišta skupom pod nazivom „Razvijajmo nacionalno partnerstvo za zemljište“ koji je održan 17. decembra u Beogradu.

Učesnicima skupa obratili su se Filip Radović – direktor Agencije za zaštitu životne sredine, Radmila Aranđelović – predstavnik Programa UN za životnu sredinu i Aleksandar Mentov – nacionalni program koordinator Organizacije Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu – FAO.

Na skupu su predstavljeni postignuti rezultati u oblasti istraživanja, zaštite i prevencije degradacije zemljišta, a pre svega novi Izveštaj o stanju zemljišta za 2016-2017. godinu, a zatim Vodič i prateća brošura za održivo upravljanje zemljištem namenjen lokalnim samoupravama,

Foto: UN Country Team in Serbia

Publikacija o stanju kontaminiranih lokacija u Republici Srbiji, kao i internet prezentacija posvećena ovoj temi.

U duhu partnerstva i jačanja saradnje između različitih aktera, pružili smo priliku da se predstave i aktivnosti i inicijative koje preduzimaju naši partneri i druge zainteresovane strane na temu zaštite zemljišta.

Izveštaj o stanju zemljišta možete preuzeti ovde .

Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti