Crna Gora predsedava Strategijom Evropske unije za Jadransko-jonski region (EUSAIR)

Foto: Vlada Crne Gore

Vlada Crne Gore je usvojila Informaciju o predsedavanju Crne Gore Strategijom Evropske unije za Jadransko-jonski region (EUSAIR), s Predlogom programa predsedavanja.

U raspravi je istaknuto da će u fokusu crnogorskog predsedavanja biti oblasti Plavog rasta i Održivog turizma, sa akcentom na zaštitu životne sredine, kao i uspostavljanje finansijskog dijaloga u zemljama koje nisu članice EUSAIR-a, unapređenje vidljivosti Strategije, jačanje postojećih koordinacionih mehanizama na svim nivoima, kao i stvaranje bolje sinergije sa ostalim regionalnim inicijativama i organizacijama.

Strategija EU za Jadransko-jonski region (EUSAIR) je inovativni instrument saradnje između zemalja članica EU i zemalja kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u EU iz Jadransko-jonske regije.

U sprovođenju Strategije učestvuju Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Grčka, Hrvatska, Italija, Slovenija i Srbija.

Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti