Crna Gora podstiče proizvođače električne energije iz obnovljivih izvora

Vlada Crne Gore je na poslednjoj sednici donela Uredbu o izmeni uredbe o načinu ostvarivanja i visini podsticajnih cena za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora i visokoefikasne kogeneracije kojom se utvrđuje visina i način određivanja podsticajne cene za električnu energiju proizvedenu u objektu povlašćenog proizvođača.

Izmenom se precizira norma kojom se utvrđuje da povlašćeni proizvođač ima pravo na podsticajnu cenu na dan dobijanja statusa povlašćenog proizvođača u periodu trajanja statusa.

Takođe, ukoliko povlašćeni proizvođač, na dan dobijanja statusa ima privremeni status povlašćenog proizvođača, ima pravo na podsticajnu cenu koja je važila na dan podnošenja zahteva za sticanje privremenog statusa.

Naglašeno je da se ovim upotpunjuje investicioni ambijent u ovoj oblasti.

Pored toga, Uredba će imati pozitivni uticaj na sve kupce električne energije, budući da se njom definiše i umanjenje podsticajne cene od početka 2020. godine.

Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti