Čajetina pionir u separaciji otpada

Foto: Opština Čajetina

Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije uz podršku EU i Kraljevine Švedske pokrenulo je projekat ,,Odvajamo’’, koji se sprovodi u četiri regiona za upravljanje otpadom, a koji obuhvataju ukupno 17 gradova i opština u Srbiji, među kojima je i Opština Čajetina – kao deo regiona Duboko.

Opštini Čajetina kroz ovaj program je donirana komunalna oprema u vidu 5.936 plavih kanti zapremine 240 litara za sakupljanje reciklabilnog toka otpada, 40 žutih kontejnera zapremine 1,1 m3 namenjenih za sakupljanje stakla, auto-smećara kapaciteta 16 m3, kao i pomoć da se sprovede kampanja informisanja građana o primarnoj selekciji otpada, navodi se na sajtu Opštine Čajetina.

,,Projekat primarne selekcije otpada je nešto čemu težimo već godinama, i za šta se lokalna samouprava na čelu sa KJP ,,Zlatibor” Čajetina, uveliko pripremala. Podržani od strane Švedske vlade, Stalne konferencije gradova i opština, nadležnog ministarstva, sada mogu da kažem da je početak realizacije ovog važnog koraka u očuvanju životne sredine došao. Cilj nam je da razdvajanjem otpada na mestu nastanka na suvi i mokri, povećamo količine suvog otpada i na taj način smanjimo količine koje završavaju na deponiji’’, rekla je Marija Jeremić, pomoćnik predsednika opštine Čajetina, na svečanosti povodom početka projekta „Odvajamo’’.

Antoan Avinjon, programski menadžer za zaštitu životne sredine Kancelarije EU u Srbiji, izjavio je da je stanovnicima opštine Čajetina, nakon tri godine od početnih aktivnosti po ovom projektu, omogućeno da na mestu na kojem otpad nastaje, odvjaju onaj otpad koji će lokalno komunalno preduzeće da prikuplja, a zatim da ponudi na tržištu sekundarnih sirovina, od čega će lokalna samouprava i zaraditi.

„Opština Čajetina je jedan od pionira u Srbiji upravljanja otpadom kada su se 2011. godine priključili osnivačima Regionalne sanitarne deponije Duboko. I, evo, nakon 11 godina, ponovo ste u prilici da budete pioniri u razdvajanju otpada u Srbiji’’, izjavio je Avinjon.

Foto: Opština Čajetina

Državna sekretarka Ministarstva zaštite životne sredine Ivana Hadži Stošić istakla je da se u opštinama u kojima se sprovodi ovaj projekat, godišnje generiše oko 215 tona otpada, te da je cilj projekta da se u naredne dve godine 30 tona otpada sa deponija reciklira.

„Ministarstvo zaštite životne sredine i Vlada Republike Srbije su usvojili dva ključna dokumenta u ovoj oblasti – Plan upravljanje otpadom za period od 10 godina i Akcioni plan za period 2022-2024 godine, i, naravno, ministarstvo i Vlada Srbije će nastaviti da podržavaju opštinu Čajetina i sve ostale opštine u zelenim projektima’’, dodala je Hadži Stošić.

Vera Blagojević glavni nosilac projekta odvajanja otpada na teritoriji opštine Čajetina je KJP „Zlatibor’’ Čajetina i rukovodilac komunalne službe, najavila je da će do sredine avgusta prvih 107 domaćinstava dobiti nove kante za odvajanje otpada. Dodaje da će sa početkom realizacije ovog projekta na teritoriji opštine Čajetina, prestati da se koriste kontejneri na javnim površinama.

Energetski portal

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti