Beograd prihodovao od doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izjavio je juče da je Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda obračunala od početka ove godine do 31. marta doprinos za uređivanje građevinskog zemljišta u iznosu od 1,9 milijardi dinara, čime je obezbeđeno izdavanje građevinskih dozvola za skoro 600 hiljada kvadratnih metara novih objekata.

Foto: Milisav Pajević

„Doprinosi za uređivanje građevinskog zemljišta obračunati su za više od 400 objekata za prva tri meseca ove godine.

Najviše doprinosa obračunato je za stambeni prostor – 258 hiljada kvadrata, za poslovni prostor je obračunato oko 160 hiljada kvadrata, a ostatak čine objekti druge namene.

U budžet grada se slilo dodatnih 210 miliona dinara po osnovu ranije zaključenih ugovora za naknadu za uređivanje građevinskog zemljišta i još 64 miliona dinara od investitora koji plaćaju zakup građevinskog zemljišta po starom zakonu“, rekao je Vesić.

Vesić je dodao da se značajni prihodi ostvaruju i na licitacijama i prodajom lokacija u javnoj svojini grada, od čega je u prva četiri meseca obezbeđeno milijardu dinara, što je veći iznos nego za celu prošlu 2018. godinu.

Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti