Zaštita Spomenika prirode „Dubočka pećina – Gaura Mare“

Foto: Wikipedia-Geograf208

Nakon realizovane revizije zaštite Spomenika prirode „Dubočka pećina – Gaura Mare“, Zavod za zaštitu prirode Srbije dostavio je Studiju zaštite Ministarstvu zaštite životne sredine, koje je na osnovu Zakona o zaštiti prirode, iniciralo postupak pokretanja revizije zaštite prirodnog područja II (druge) kategorije, kao Spomenika prirode „Dubočka pećina – Gaura Mare”.

Kao deo postupka revizije zaštite, Ministarstvo zaštite životne sredine oglasilo je Javni uvid i Javnu raspravu za nacrt Uredbe o proglašenju i Studiji zaštite Spomenika prirode „Dubočka pećina – Gaura Mare“. Javni uvid trajao je u periodu od 17. decembra 2021. godine do 05. januara 2022. godine. Javna rasprava zakazana je za 10. februar 2022. godine u prostorijama Opštinske uprave Kučevo.

Više informacija o Javnom uvidu i Javnoj raspravi možete pronaći ovde.

Dubočka pećina se nalazi u istočnoj Srbiji, na teritoriji opštine Kučevo, u ataru sela Duboka. Pećina je jedno od prvih zaštićenih prirodnih dobara, budući da je status zaštite dobila davne 1949. godine Rešenjem Zavoda za zaštitu i naučno proučavanje prirodnih retkosti NR Srbije.

Površina prostora koji se predlaže za zaštitu iznosi 15 hektara 96 ari i obuhvata 28 katastarskih parcela na teritoriji KO Duboka (26 parcela) i KO Radenka (2 parcele). U skladu sa članom 35. Zakona o zaštiti prirode i Uredbom o režimima zaštite prirode („Službeni glasnik RS“, broj 31/12) na čitavom prostoru koji se predlaže za zaštitu neophodno je uspostaviti režim zaštite II stepena. Prema Pravilniku o kriterijumima vrednovanja i postupku kategorizacije zaštićenih područja („Službeni glasnik RS”, broj 97/15) Spomenik prirode „Dubočka pećina – Gaura Mare” svrstava se u II kategoriju – regionalnog, odnosno, velikog značaja. “Dubočka pećina – Gaura Mare” predstavlja periodično hidrološki aktivan, horizontalan, vijugav, prostran i relativno razgranat podzemni oblik karstnog reljefa. Pripada tipu rečnih, tunelskih pećina i teško je prohodna od ponorskog do vrelskog dela. Osnovne morfološke celine Dubočke pećine su Glavni, Glinoviti i Rusaljkin kanal.

Pećina je stanište 25 vrsta artropodske faune, od kojih su četiri nove vrste za Srbiju i kolonije slepih miševa. Dubočka pećina je sa svojih 2.275 metara jedna od najdužih pećina u Srbiji. Nalazi se na severu Zviške kotline, u podnožju Zviških planina, na suprotnom kraju opštinske teritorije u odnosu na pećine Ceremošnju i Ravništarku. Posebno je impresivan pećinski ulaz širok 25 metara i visok 20 metara. Glavni pećinski kanal u početnom delu je gigantskih razmera (širok do 40 metara i visok do 31 metra). Prohodan je u dužini od 132 metra, dokle dopire i dnevno svetlo. Pećinski nakit se nalazi u udaljenim kanalima, do kojih se može doći samo uz adekvatnu speleološku opremu. Kroz pećinu periodično protiče Ponorska reka. U omanjoj klisuri u podnožju pećine može se videti nekoliko lepih manjih vodopada. Dubočka pećina je od Kučeva udaljena 20 kilometara, a od Beograda 150 kilometara.

Izvor: Zavod za zaštitu prirode Srbije

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti