Vojvodina bogatija za 8.000 sadnica

Foto: JP „Vojvodinašume“

Pošumljavanje je redovna aktivnost JP „Vojvodinašume“, u okviru gajenja šuma što je ujedno i osnovna delatnost. Od početka sezone, tačnije, od novembra meseca do danas, u JP “Vojvodinašume” pošumljeno je ukupno 1.400 hektara, od čega je na 510 hektara posejano seme hrasta lužnjaka, a ostatak je zasađen sadnicama. Akciji “Zasadi drvo” priključilu su se kao institucionalni partneri, te su tako prošle godine donirali 11.000 sadnica i obezbedili logistiku na svim lokacijama na teritoriji Vojvodine. Na teritoriji ŠU „Plavna“ i ŠU „Klenak“ pošumljavaju površine koje se redovno pošumljavaju u okviru planova gazdovanja šumama u JP „Vojvodinašume“. Sredstva za rad, materijal i logistika pošumljavanja, baš kao i 17. novembra prošle godine, obezbeđena je od strane JP Vojvodinašume.

„Zahvaljujemo se Adria Media Grupi na podršci u promociji i volonterima, dajući, na taj način značajan doprinos akciji pošumljavanja“, istakao je direktor JP „Vojvodinašume“ Roland Kokai, obraćajući se prisutnim predstavnicima medija i dodao:

“Nalazimo se na lokaciji koja je pod ingerencijom Šumske uprave “Plavna”, gde konkretno danas, pošumljavamo deo površine od 20 hektara, sa više od 4.000 sadnica topole. Svakako će se pošumljavanje redovno nastaviti već naredniog radnog dana. Pored toga, u okviru ove akcije pošumljavamo i u Šumskoj upravi “Klenak” koja se nalazi u okviru Šumskog gazdinstva “Sremska Mitrovica” i to 10 hektara sadnicama topole. Ističem da su nam se u Klenku priključili i učenici srednje Šumarske škole iz Sremske Mitrovice i to njih dvadeset pet, te će ovu aktivnost iskoristiti i u svrhe praktične nastave. Važno je da istaknemo da imamo dobru praksu, te da nam se, gotovo tokom čitave sezone pošumljavanja, priključuju srednje stručne škole, studenti Prirodno–matematičkog fakulteta, Pokret gorana i mnoga druga udruženja i ustanove čiji članovi daju veliki doprinos ostvarenju cilja – zeleniju Vojvodinu.“

Posao pošumljavanja je sezonskog karaktera, što praktično znači da vremenski uslovi, u skladu sa šumarskom strukom, diktiraju kada počinje sezona pošumljavanja i kada se završava. U tom smislu se preduzeće prilagođava prirodi, s obzirom na to da su način rada i poslovanje prirodi blizak koncept u ovom slučaju. Godišnje se u okviru JP “Vojvodinašume” posadi oko milion sadnica. Izvršni direktor za šumarstvo, ekologiju i razvoj dr Marko Marinković govorio je i o drugom segmentu poslovanja, ne manje aktuelnom – seči obnove šuma i tom prilikom istakao sledeće:

„Sve što šumari rade je ekološki opravdano i nikako ne možemo govoriti o ekocidu, kako to javnost u nekim slučajevima percipira. U javnosti je uvek aktuelna tema, sa negativnom konotacijom, kada se vrši neka seča šume. U vezi sa tim, seče uvek predstavljaju ili meru nege, ukoliko se radi o prorednim sečama, ili meru obnove, ukoliko je reč o obnovi šuma, tj. podizanju novih šuma.

„Površine koje sada pošumljavamo u Plavni i Klenku su deo obnove šuma i na istim je izvršena seča obnove pre par nedelja, nakon čega se odmah se pristupilo pripremi terena za pošumljavanje, te smo danas svedoci sadnje na tim površinama. I to je jedan proces i održivi krug koji je značajan sa dva aspekta. Prvo, obnovili smo šumu, odnosno staru i fiziološki zrelu sastojinu smo zamenili mladom te smo na taj način dobili ekološki efikasniju sastojinu, jer mlada šuma raste, stvara biomasu vezujući na taj način ugljenik i oslobađajući kiseonik, doprinoseći smanjenju negativnog efekta staklene bašte, odnosno klimatskih promena. U drugom delu, sečom smo iskoristili drvo, koje je jedini ekološki prihvatljiv materijal za dalju industrijsku preradu. Dakle, sa ovog mesta smo plasirali drvo prema društvu na dalje postupanje, stvarajući ekološku i ekonomsku korist. To je najbolji primer zelene ili cirkularne ekonomije, a znamo koliko su te teme danas aktuelne u društvu“, dodao je Marinković.

Foto: JP „Vojvodinašume“

„Apsolutno podržavamo inicijativu Adria Media Grupe i želju da doprinese ozelenjavanju kako Vojvodine, tako i Srbije. Volonteri koji su se putem akcije “Zasadi drvo” priključili su dragoceni i uvek dobrodošli. U ovoj jednodnevnoj akciji smo imali 30 volontera u Plavni i 60 volontera u Klenku. Svi oni su, pre početka sadnje, od strane šumarskih inženjera zaposlenih u JP „Vojvodinašume“ upoznati sa aktivnostima šumara, ali i sa terenom na kojem se vrši sadnja. Pored neposrednog doprinosa, važno je da se javnost bliže upozna sa aktivnostima šumara u našoj zemlji. Naglasio bih da šumari daju veliki doprinos u očuvanju naše životne sredine“, zaključio je.

Izvor: JP „Vojvodinašume“

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti