Zahtevi za obnovu statusa energetski ugroženog kupca

Foto: Wikipedia/Crni Bombarder

U opštini Knić, u skladu sa Zakonom o energetici i Uredbe o energetski ugroženom kupcu, primaće se zahtevi za obnovu statusa energetski zaštićenog kupca, odnosno ugroženog kupca, od 1. decembra ove godine.

Za obnovu statusa energetski ugroženog kupca neophodno je priložiti za korisnike sa najnižim primanjima važeću ličnu karta, poslednji penzioni ček (ili dokaz NSZ-a o nezaposlenosti), poslednji račun za električnu energiju i izjavu pred nadležnim organom.

Korisnici dečjeg dodatka prilažu ličnu kartu, fotokopiju važećeg rešenja o ostvarivanju prava na dečji dodatak i poslednji račun za električnu energiju, dok korisnici prava na novčanu socijalnu pomoć uz ličnu kartu treba da dostave fotokopiju važećeg rešenja o ostvarivanju prava na novčanu socijalnu pomoć i poslednji račun za električnu energiju.

Bliža obaveštenja mogu se dobiti u Opštinskoj upravi Knić, kancelarija br. 28 ili pozivom na broj 034/510-143.

Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti