WWF pripremio nove informativne materijale o zaštiti jesetarskih vrsta

Foto-ilustracija: Pixabay

WWF je sa ciljem da informiše tužioce u Bugarskoj, Rumuniji, Srbiji i Ukrajini, kreirao brošuru o kršenju zakona o zaštiti jesetarskih vrsta. Brošura naziva “Sprečavanje krivičnih dela nad divljim vrstama” nastala je kao posledica potrebe pravnih stručnjaka i drugih predstavnika državnih organa za informacijama koje bi ih edukovale o nacionalnom i međunarodnom pravnom okviru za zaštitu jesetri. Od posebnog značaja je da tužioci budu svesni važnosti zakona koje štite ove vrste, jer sve više slučajeva njihovog ugrožavanja stiže do suda.

Brošura je pripremljena u okviru projekta “ŽIVOT za dunavske jesetre” koji je sufinansiran programom LIFE, a njegov glavni cilj je povećanje svesti tužilaca o najznačajnijim pitanjima koja sprečavaju efikasnu zaštitu najugroženije vrste riba na svetu. Trenutno se takvi slučajevi uglavnom rešavaju na upravnom sudu, a veoma mali broj istraga se sprovodi kako bi se otkrile razmere zločina koji se tiču ugrožavanja divljih životinja u četiri ciljne zemlje.

Zajedno sa zakonskim okvirom, brošura takođe predstavlja nekoliko primera sudskih slučajeva koji se tiču ugrožavanja jesetre, a koji su rešeni u zemljama u kojima se projekat sprovodi. Brošura nudi pravne argumente i odluke suda u razrešavanju spomenutih slučajeva.

U brošuri je istaknuta i uloga međunarodnih organizacija u procesu zaštite jesetri i borbi protiv trgovine divljim vrstama.

WWF je pripremio i Vodič za službena lica, koji pruža informacije licima na terenu kako adekvatno da postupe sa jesetarskim vrstama koje su ilegalno ulovljene. Uz veliki broj fotografija, u vodiču su dati koraci koje je neophodno preduzeti kako bi se riba nepovređeno vratila u svoje prirodno stanište. Krivolov jesetarskih vrsta u Srbiji je i dalje veoma zastupljen, te je od izuzetne važnosti da službena lica (ribočuvari, inspektori) budu upućena kako se pravilno postupa sa uhvaćenim jesetrama.

Kao pomoćni alat u identifikaciji jesetarskih vrsta koje se mogu naći u Dunavu i Crnom moru, WWF je kreirao i Vodič za identifikaciju jesetarskih vrsta. U njemu je opisano sedam jesetarskih vrsta – od kojih je jedna egzotična vrsta popularna u akvakulturi – i tri hibrida. Vodič nudi prikaz njihovih karakteristika pomoću kojih se može uraditi identifikacija među vrstama. Osnovni cilj ovog vodiča je da pomogne sprovodiocima zakona i naučnicima da identifikuju jesetarske vrste sa kojima mogu doći u kontakt tokom rada.

Izvor: Život za dunavske jestre i WWF

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti