Vlada usvojila Uredbe o preuzimanju balansne odgovornosti i kvoti tržišne premije za solarne elektrane

Foto-ilustracija: Pixabay (AJS1)

Vlada Republike Srbije usvojila je Uredbu o preuzimanju balansne odgovornosti i modelu ugovora o preuzimanju balansne odgovornosti.

Ovom uredbom bliže se uređuje model ugovora o preuzimanju balansne odgovornosti, prava i obaveze garantovanog snabdevača i povlašćenog proizvođača u sistemu tržišne premije, kriterijumi za utvrđivanje dobre prognoze proizvodnje električne energije, dodatna naknada koja se plaća u slučaju ako povlašćeni proizvođač ne prognozira dobro proizvodnju električne energije, trajanje i prestanak ugovora o preuzimanju balansne odgovornosti, kao i uslovi i postupak zaključivanja ugovora i drugi bitni elemente.

Dalje se navodi da proizvođač ima pravo da prenese balansnu odgovornost na garantovanog snabdevača u skladu sa ovom uredbom i Pravilima o radu tržišta električne energije u meri u kojoj to nije u suprotnosti sa ovom uredbom.

U slučaju negativnog balansnog odstupanja Proizvođača, odnosno kada Proizvođač proizvede manje električne energije od proizvodnje električne energije koju prijavi garantovanom snabdevaču, Proizvođač je dužan da isplati garantovanom snabdevaču razliku između prijavljene proizvodnje električne energije i ostvarene proizvodnje u MWh po ceni na dan-unapred tržištu za taj interval balansnog odstupanja.

Ukoliko se cena na dan-unapred tržištu ne može utvrditi, Proizvođač je dužan da plati garantovanom snabdevaču razliku između prijavljene proizvodnje električne energije i ostvarene proizvodnje u MWh po prosečnoj ceni na dan-unapred tržištu za isti interval balansnog odstupanja u poslednjih deset uzastopnih dana, kada je cena na dan-unapred tržištu mogla biti utvrđena.

Uredbu pogledajte ovde.

Uredba o kvoti u sistemu tržišne premije za solarne elektrane

Foto-ilustracija: Pixabay (fabersam)

Ovom uredbom propisuje se kvota u sistemu tržišne premije za solarne elektrane odobrene snage 500 kW i više iznosi 50 MW.

Zakonom o korišćenju obnovljivih izvora energije predviđeno je sprovođenje aukcija za dodeljivanje prava na tržišnu premiju (podsticaja) elektranama koje koriste obnovljive izvore energije. Aukcije se sprovode na osnovu kvota koje propisuje Vlada shodno potrebama Republike Srbije za takvim novim kapacitetima iz obnovljivih izvora energije, a imajući u vidu važeća planska dokumenta u oblasti energetike, preuzete međunarodne obaveze, odnosno raspolože podatke o postojećim kapacitetima, planirane potrebe i druge podatke značajne za određivanje kvota. 

Pravo na učestvovanje na aukciji za dodeljivanja prava na tržišnu premiju imaju elektrane koje su predmet podsticaja u smislu člana 12. Zakona, a koje nisu mala postrojenja (elektrane odobrene snage preko 500 kW i elektrane na vetar odobrene snage preko 3 MW) ili demonstracioni projekti (za koje Zakon predviđa posebne aukcije i pravo na podsticaje u obliku fid-in tarifa).

Na osnovu sprovedenih analiza trenutnog stanja tržišta i podataka kojima raspolaže ministarstvo nadležno za poslove energetike, utvrđeno je da trenutno u Republici Srbiji postoji potreba za dodeljivanjem podsticaja za proizvodnju električne energije iz solarnih elektrana, gde trenutno postoji preko 100 MW solarnih elektrana za koje su već izdate energetske dozvole, što je značajno više od predložene kvote, i na osnovu čega će na aukcijama biti velika konkurencija.

Predloženo je da ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije” jer je stupanje na snagu uredbe uslov za pokretanje postupka aukcija kojima se stiče pravo na tržišnu premiju, a pokretanje postupka aukcija je uslov za povlačenje kreditne linije koja je ugovorena između Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, Beograd i Evropske banke za obnovu i razvoj.

Uredbu pogledajte ovde.

Energetski portal

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti