Vlada FBiH donela smernice za štednju energije

Foto-ilustracija: Unsplash (Julian Hochgesang)

Vlada FBiH donela je smernice za smanjenje potrošnje energije i energenata u FBiH, a sačinjene po uzoru na paket dokumenata Evropske komisije od 20.7.2022. godine, kao i plana REPower Evropske unije. Njima se upozorava da je važno da se promeni ponašanje i da se racionalno koriste energija i energenti, navodi se na sajtu Vlade FBiH.

Vlada je naložila da javne institucije i javna preduzeća u FBiH treba da intenziviraju aktivnosti u skladu s Pravilnikom o informacionom sistemu za energetsku efikasnost u FBiH, kao i da na službenim veb stranicama objave Smernice. Takođe, sve administrativne jedinice treba da izrade konkretne programe za slučaj potencijalne krize, kako bi se sprovele Smernice, informirasala javnost i osiguralo sprovođenje mera koje su predložene.

Programi bi trebalo da obuhvate potrebe za energentima, rizike od smanjenja/prekida snabdevanja iz različitih razloga, nedostajuće količine, mere koje treba preduzeti za ublažavanje posledica i potrebna finansijska sredstva.

Smernice se sastoje od mera koje mogu da preduzmu građani, javni sektor, preduzetnici i energetski subjekti, a po karakteru mogu biti kratkoročne i dugoročne mere.

Kada je reč o upravljanju energijom i merama koje mogu da preduzmu građani, Smernice sadrže preporuke za efikasnu potrošnju energije za grejanje i hlađenje, zatim preporuke za pravilnu ventilaciju prostora, zatim za efikasnu potrošnju energije za rasvetu i uređaje za domaćinstvo, ali i dugoročne mere energetske efikasnosti.

U Smernicama je navedeno da ukoliko se temperatura koja se održava u prostoru smanji za samo 1°C, godišnje može da se uštedi oko pet odsto energije za grejanje.

Primena načela energetske efikasnosti kroz Smernice usmerena je na smanjenje računa svih građana, preduzetništva, javnih usluga i servisa, što će FBiH učiniti otpornijom na energetsku krizu. Zbog toga je svim kantonalnim vladama, ali i Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, data preporuka da se svako, u okviru svoje nadležnosti, pobrine o sprovođenju preporuka i mera energetske efikasnosti kako bi se osigurala ušteda u potrošnji energije i energenata.

Energetski portal

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti