Vlada FBiH dala podršku energetskom zakonu

news-2015-april-vladafbih_mostar_15_913432165

Vlada FBiH usvojila je informaciju o realizovanim aktivnostima vezanim za usklađivanje propisa Bosne i Hercegovine sa Trećim energetskim paketom u delu koji se odnosi na slučaj ECS-8/11 i donošenje Odluke o sankcijama za Bosnu i Hercegovinu.

Federalna vlada je podržala nacrt državnog energetskog zakona, koji je dostavio Sekretarijat Energetske zajednice kao osnov za dalje usaglašavanje i izradu državnog zakona. Istaknuto je da smatra da usaglašeni tekst nacrta državnog zakona mora biti konzistentan i usklađen sa Ustavom Bosne i Hercegovine i ustavnim nadležnostima institucija Bosne i Hercegovine.

Vlada prihvata obavezu da pristupi izradi i usvajanju entitetskog zakona za oblast prirodnog gasa kojim će preneti celokupnost Trećeg energetskog paketa i koji će biti harmonizovan sa državnim zakonom, nakon njegovog donošenja, a u skladu s terminima iz priloženog Akcionog plana.

izvor: energetika.ba

Sandra Jovićević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti