Veliki interes za nabavku kontejnera za odvojeno prikupljanje otpada u Hrvatskoj

Foto: mzoip.hr

Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Hrvatske objavio je 29. januara 2018. godine Najavu javnog poziva za iskaz interesa za nabavku kontejnera za odvojeno prikupljanje otpada.

Najava Javnog poziva bila je otvorena do 13. februara 2018. godine, te je za taj period Fond primio 187 pisanih predloga/upita od strane jedinica lokalne samouprave. Svi objedinjeni predlozi objavljeni su na internet stranici Fonda i Ministarstva zaštite životne sredine i energetike prema redosledu dostavljanja. Predlozi koji su dostavljeni nakon 13. februara 2018. godine (izvan roka za dostavu) nisu obuhvaćeni prikazom.

Kao što je najavljeno, Fond će Javni poziv za iskaz interesa za nabavku kontejnera za odvojeno prikupljanje otpada objaviti u roku do 30 dana od dana najave na internet stranici Fonda, odnosno do 1. marta 2018. godine.

U svrhu pomoći jedinicama lokalne samouprave u ispunjavanju prijave na Javni poziv za iskaz interesa za nabavku kontejnera za odvojeno prikupljanje otpada, Fond će organizovati i četiri radionice na području Republike Hrvatske.

izvor: mzoip.hr

Sandra Jovićević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti