Utvrđen Nacrt Državne studije lokacije „Sektor 2“ – ušće Sutorine – lgalo

Photo: Pixabay

Vlada Crne Gore je donela Odluku o izradi lzmena i dopuna Državne studije lokacije „Sektor 5“ – Kumbor i Odluku o određivanju rukovodioca izrade lzmena i dopuna Držvne studije lokacije „Sektor 5“ – Kumbor i utvrdila Nacrt Državne studije lokacije „Sektor 2“ – ušće Sutorinelgalo sa Programom održavanja Javne rasprave, u trajanju od 15 dana i Nacrt izmena i dopuna Državne studije lokacije „Sektor16“ – Kotor sa Programom održavanja Javne rasprave, u trajanju od 15 dana.

Ministarstvo održivog razvoja i turizma Crne Gore, koje je predlagač materijala, zaduženo je da javne rasprave organizuje u skladu sa Programom održavanja javne rasprave i da nakon toga, pripremi i Vladi dostavi Predlog Državne studije lokacije „Sektor 2“ – ušće Sutorinelgalo, s lzveštajem o javnoj raspravi i Predlog izmena i dopuna Državne studije lokacije „Sektor 16“ – Kotor, sa lzveštajem o javnoj raspravi.

Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti