Ušteda i do polovine utrošene energije zahvaljujući solarnim panelima

Foto: Jan Valo

Gotovo polovinu potrošnje električne energije u danu najveće proizvodnje, jedan proizvodni pogon uštedeo je zahvaljujući solarnoj elektrani na krovu objekta. Od 950 utrošenih kWh, uštedeo je oko 450.

Posao izgradnje male solarne elektrane od 50 kW u Šimanovcima sa priključenjem na orman sopstvene potrošnje je poveren beogradskoj firmi MT-Komex. Količina proizvedene energije iz akumuliranog sunčevog zračenja se koristi isključivo za sopstvenu potrošnju. Šimanovačka fotonaponska elektrana opskrbljuje korisnika čistom energijom, istovremeno mu smanjujući mesečni račun za struju.

Konstrukcija na krovu nosi 180 panela snage 275 Wp koji su postavljeni pod uglom od 10°. Za transformaciju jednosmerne struje u naizmeničnu postavljena su 3 invertora marke Fronius – dva od 20 kW i jedan od 8,2 kW.

Iskusni monteri MT-Komexa su postavili sistem aluminijumske konstrukcije proizvođača K2 Systems iz Nemačke kao jednog od lidera u proizvodnji aluminijumskih sistema za konstrukcije na krovnim površinama. Izbor je, zbog specifičnosti lokacije, pao na sistem koji smanjuje uticaj vetra, te se samim tim smanjila potreba korišćenja dodatnog tereta u vidu betonskih ploča koje praktično otežavaju samu konstrukciju solarnih panela i aluminijumskih šina. Na taj način je predupređen rizik da vetar pogura konstrukciju po krovu i ponese je sa sve panelima. 

Solarna elektrana je puštena u rad sredinom marta. Bez obzira na to što su april obeležile loše vremenske prilike i obilne padavine, koje nisu svojstvene za ovo doba godine, solarna elektrana je napravila dovoljno električne energije da se smanji skoro 30 odsto potrošnje električne energije na ormanu sopstvene potrošnje u proizvodnom pogonu na čijem krovu je instalirana solarna elektrana. U nekim slučajevima kada su dani sunčani, bez padavina, taj iznos smanjenja električne potrošnje je dostigao čak 50 odsto. Jedan od najsunčanijih dana u četvrtom mesecu bio je 26. april i tada je fabrika imala najveću potrošnju u objektu, s obzirom na to da su imali najveći proizvodni kapacitet, što je rezultovalo time da je ukupna potrošnja bila 950 kWh tog dana a da je solarna elektrana dala čak skoro 440 sati.

Zahvaljujući solarnim elektranama, klijenti MT-Komex-a dobijaju čistu i jeftiniju električnu energiju. Sertifikovani inženjeri i elektromonteri obučeni su da postavljaju elektrane gotovo na bilo kom zemljištu i bilo kom objektu, bilo da se radi o kući, fabrici, parkingu ili nadstrešnici. Do sada su izgradili 16 solarnih elektrana sa 10 hiljada solarnih panela ukupne instalisane snage 2,6 MW. Iza svakog projekta konstrukcije elektrane stoji 25 godina iskustva. 

UKRATKO O SOLARNIM ELEKTRANAMA Solarne elektrane proizvode „čistu” električnu energiju, a nalaze se na krovu objekta ili na slobodnoj zemljanoj površini. Proizvedena električna energija iz solarne elektrane može da se koristi za zadovoljenje sopstvene potrošnje. Ova čista energija smanjuje energiju koju biste platili preuzimanjem iz električne mreže čime se ostvaruju značajne uštede. Solarne elektrane mogu da obezbede od 15 do 70 odsto električne energije od sopstvene potrošnje, kada na objektu tokom dana postoji stalna potrošnja električne energije. Proizvodnja energije umnogome zavisi od načina postavljanja panela i izbora opreme.

Tekst je objavljen u Magazinu Energetskog portala ENERGETSKA EFIKASNOST  jun-avgust 2019.

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti