Uspešna realizacija aktivnosti u okviru CoolHeating projekta

Foto: CoolHeating.eu

U JP Elektroprivreda BiH i Opštini Visoko od 21. do 23. februara 2017. godine, realizovane su aktivnosti u vezi sa projektom CoolHeating čiji je cilj pružanje podrške implementaciji malih modularnih sistema grejanja i hlađenja na bazi obnovljivih izvora energije u zajednicama Jugoistočne Evrope.

CoolHeating je Projekat koji se realizuje u okviru EU Programa HORIZON 2020 pri čemu je JP Elektroprivreda BiH prva institucija iz Bosne i Hercegovine koja kao projektni partner učestvuje u ovom programu istraživanja i inovacija Evropske Unije.

Drugom projektnom sastanku partnera održanom u JP Elektroprivreda BiH prisustvovali su predstavnici partnerskih kompanija koje realizuju projekat CoolHeating – VIP (Nemačka), GET (Austria), Planenergi (Danska), JP Elektroprivreda BiH (BiH), UniZg (Hrvatska), UniBG (Srbija), Grupa (Slovenija), SDEVES Skopje (Makedonija), Opština Ljutomer (Slovenija), Opština Šabac (Srbija) i Opština Visoko (BiH).

S ciljem prepoznavanja potencijala i mogućnosti za implementaciju okolinski i ekonomski prihvatljivih mogućnosti grejanja objekata upriličena je posjeta Opštini Visoko, gdje se na dve lokacije već primenjuju sistemi grejanja koji su ocijenjeni kao primeri dobre prakse (sa instaliranim toplotnim pumpama). Partneri Projekta CoolHeating tim povodom su posetili i TE „Kakanj“, kao potencijalni izvor snabdevanja toplotom urbanog dijela opštine Visoko iz visokoefikasne kogeneracije.

Foto: CoolHeating.eu

Organizovana je i Tehnička radionica tokom koje su predstavljena iskustva i aktivnosti bh. Institucija, prakse vlasnika i operatora postrojenja iz Danske i Nemačke koji su u okviru projekta CoolHeating prepoznati kao primeri dobre prakse, te industrijski partneri iz BiH koji se bave projektovanjem i izgradnjom ovakvih sistema na bazi obnovljivih izvora energije.

U okviru predviđenih budućih aktivnosti na projektu CoolHeating, u EPBiH će biti održana još jedna tehnička radionica i dve business-model radionice koje će biti fokusirane na poslovne modele i poboljšane modele finansiranja ovakvih projekata.

Foto: CoolHeating.eu

Vodeći ljudi projekta iskazali su zahvalnost JP Elektroprivredi BiH i Opštini Visoko na maksimalnom angažmanu. Zaključeno je da se sve aktivnosti na projektnim zadacima realizuju u skladu sa planiranom dinamikom. Svi do sada realizovani delovi Projekta odobreni su od strane koordinatora ispred Evropske komisije i projekat je ocenjen kao uspešan.

Realizacija projekta CoolHeating započela je u januaru 2016. godine, a predviđeno trajanje projekta je 3 godine.

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti