U Vršcu postavljen uzorkivač PM 10 čestica

Izvor: Agencija za zaštitu životne sredine

U okviru saradnje sa lokalnom samoupravom u Vršcu i plana kompletiranja monitoringa što većeg broja polutanata od 1. avgusta aktiviran je i uzorkivač suspendovanih čestica PM 10 na lokaciji automatske stanice u ovom gradu.

Merenja koncentracija će vršiti Gradski zavod za javno zdravlje Pančevo akreditovanom gravimetrijskom metodom.

S obzirom da su suspendovane čestice dominantan uzrok aerozagađenja, Agencija za zaštitu životne sredine povećava broj mernih mesta PM 10 čestica koristeci stručnu saradnju sa svim nadležnim institucijama.

Izvor: Agencija za zaštitu životne sredine 

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti