U toku su geološko istraživački radovi za vetroelektranu Gvozd u Crnoj Gori!

Foto: Bojan Gnjidić (EPCG)

Elektroprivreda Crne Gore je tokom 2018. godine pokrenula novi investicioni ciklusi koji predviđa diversifikaciju proizvodnje električne energije, koja će prvenstveno biti bazirana na upotrebi alternativih tehnologija obnovljivih izvora energije, pre svega sunca i vetra. U tom kontekstu, 6. septembra 2019. godine potpisan je Ugovor o zajedničkom razvoju projekta vetroelektrane Gvozd između Elektroprivrede Crne Gore i austrijskog IVICOM-a. U projekat izgradnje vetroparka na Krnovu EPCG će investirati 60 miliona evra.

“Na Krnovskoj visoravni, na lokaciji buduće VE Gvozd, u toku su istražni geološki radovi koji će projektantu osigurati kvalitetne podloge za izradu tehničke dokumentacije. Nakon završetka geoloških istražnih radova, a na osnovu izrađenog idejnog projekta stvoriće se tehnički uslovi za dobijanje građevinske dozvole. Po završetku izrade projekta i dobijanja građevinske dozvole, očekuje se da radovi na izgradnji vetroelektrane počnu tokom 2021. godine, sa predviđenim rokom izgradnje od 18 meseci“, naglasio je Ivan Mrvaljević, izvršni rukovodilac Direkcije za razvoj i inžinjering.

VE Gvozd imaće ukupnu instalisanu snagu od 54,6 MW, a očekivana godišnja proizvodnja je oko 150 GWh. Projekat predviđa faznu izgradnju i puštanje u rad  13 vetroagregata, transformatorske stanice 110/33 kV Gvozd na projektnoj lokaciji, rekonstrukciju transformatorskih stanica Krnovo i Nikšić, kao i izgradnju 2 jednostruka dalekovoda dužine 3 i 14 km.

Foto: Bojan Gnjidić (EPCG)

Za potrebe buduće vetroelektrane predviđa se izgradnja saobraćajne infrastrukture, odnosno rekonstrukcija postojećih puteva i izgradnja novih puteva s ciljem povezivanja pojedinih vetroagregata.

Pregovori o finansiranju projekta vrednog više od 60 miliona evra sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj su u toku.

Svi tenderi za nabavku glavne opreme za vetropark, uključujući i tender za nabavku samih vetroagregata, izvođenje građevinskih radova, priključenja na prenosnu mrežu i ostale infrastrukture, biće sprovedeni u skladu sa pravilima EBRD-a, najavljeno je.

Izvor: EPCG

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti