U septembru javna rasprava o projektu postrojenja za prečišćavanje vode Berilovac

Foto-ilustracija: Pixabay

Ministarstvo zaštite životne sredine saopštilo je da je nosilac projekta JP „Vodovod i kanalizacija“ – Pirot podneo zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat postrojenja za prečišćavanje vode Berilovac.

Uvid u Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu se može izvršiti u prostorijama Ministarstva, u Novom Beogradu u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, kao i na službenom sajtu Ministarstva. Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu predmetne Studije svakog radnog dana i u prostorijama Gradske uprave Pirot.

Primedbe i mišljenja na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu podnose se u pisanom obliku i dostavljaju Ministarstvu zaštite životne sredine.

Dana 20.09.2017. godine sa početkom u 12 časova, biće održana javna rasprava i prezentacija predmetne Studije u prostorijama Gradske uprave Pirot.

izvor: ekologija.gov.rs

Sandra Jovićević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti