U Pljevljima održana obuka šumarskih inženjera u cilju efikasnijeg gazdovanja šumama

U cilju unapređenja uslova za efikasno gazdovanje šumama Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja i Uprava za šume kontinuirano sprovode i aktivnosti na edukaciji kadrova i osavremenjavanju tehnologije radova u šumarstvu.

Foto: Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja

Na poslednjoj obuci održanoj u Pljevljima, šumarskim inženjerima koji su neposredno uključeni u aktivnosti na gazdovanju šumama predstavljen je značaj upotrebe najsavremenije tehnologije za doznaku stabala.

Prisutni su bili u prilici da se i na terenu upoznaju sa mogućnostima nove tehnologije markiranja stabala, upotrebom aparata za doznaku stabala i RFID sistemom (markirni radio tagovi) koja značajno mogu osavremeniti ovaj radni proces, smanjiti troškove doznake i poboljšati monitoring izvođenja radova.

Prezentaciji su pored predstavnika Uprave za šume prisustvovali i predstavnici resornog Ministarstva.

Tom prilikom državni sekretar za oblast šumarstva, lovstva i drvne industrije dr Milosav Anđelić istakao je da je ovo samo jedna od brojnih aktivnosti koje se trenutno realizuju u sektoru šumarstva, a sa ciljem da se obezbedi održivi razvoj šuma, stručno i efikasno gazdovanje i zaštita šumskog dobra.

Konketno, kako je kazao, upotreba ove tehnologije omogućava bolji nadzor doznačenih stabala, njihove seče, kao i prometa drvne građe na tržištu.

Državni sekretar je tom prilikom istakao da je Vlada Crne Gore odmah na početku godine donela odluke važne za sektor šumarstva.

Podsetio je da je u okviru reforme javne uprave, a u cilju postizanja veće efikasnosti, Uprava za šume postala samostalan organ uprave.

– Usvojen je godišnji Program gazdovanja šumama i Odluka o davanju šuma u državnoj svojini na korišćenje za ovu godinu, što omogućava da korisnici šuma i drvoprerađivači mogu računati da će ove godine ranije nego u proteklom periodu imati raspoloživu drvnu sirovinu u svojim prerađivačkim kapacitetima, kazao je Anđelić ističući da to treba da doprinese njihovoj konkuretnosti.

Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti