U Briselu održana SWOS radionica o nadgledanju vlažnih staništa

Foto: JP Nacionalni parkove Crne Gore

Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore se našlo među mnogobrojnim svetskim organizacijma i univerzitetima u Briselu gde se održala SWOS (Satellite-based Wetland Observation) radionica i završna konferencija u periodu od 5. do 7. novembra ove godine.

Predstavnice Javnog preduzeća u Briselu su bile Arina Maraš i Maša Vučinić koje su u januaru 2017. godine prošle obuku za korišćenje GEOClassifire, softvera koji preko satelitskih snimaka omogućava nadgledanje promena koja se dešavaju u vlažnim staništima. Ova radionica i konferencija predstavljaju završnu fazu SWOS projekta, dio Horizon 2020 projekta, finansiranog od strane Evropske komisije.

Cilj programa SWOS je bio da obezbedi vršenje monitoringa vlažnih staništa sa minimalnim uticajem, kao i da obezbedi informatički servis korisnicima.

Na radionici, učesnici su imali priliku da se upoznaju sa cloud i desktop verzijom softvera GEOclassifire, saznaju o prednostima i iskustvima korisnika u korišćenju pomenutog softvera, kao i o načinima na koji bi se on mogao unaprediti.

Konferencija je imala za cilj da informiše o trendu i pretnjama koje ugrožavaju močvarna područja u svetu i kakva je uloga SWOS-a.

Troškovi učestvovanja na konferenciji su bili pokriveni od strane IUCN European Regional Office-a.

Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti