Tag: MHE „Temac“

Uskoro prvi kilovati sa tri revitalizovane male hidroelektrane EPS-a

Tri revitalizovane male hidroelektrane Elektroprivrede Srbije u Užicu, Priboju i Prijepolju biće puštene u rad u narednih mesec dana, rekao je Savo Bezmarević, izvršni direktor za tehničke poslove proizvodnje energije u EPS,...

Data saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu rekonstrukcije MHE „Temac“

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine saopštilo je da je doneto rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu rekonstrukcije MHE „Temac“ u opštini Pirot. Kako je navedeno, ova...

Javna rasprava o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju MHE „Temac“

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije saopštilo je da je nosilac projekta JP „Elektroprivreda Srbije“ podnelo Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat rekonstrukcije...

Raspisan poziv za tehničku kontrolu Glavnih projekata 15 MHE u vlasništvu EPS-a

JP „Elektroprivreda Srbije“ raspisalo je 9. oktobra 2015. godine konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku usluga „Tehnička kontrola Glavnih projekata MHE iz kredita EBRD (15 MHE u vlasništvu JP EPS)“. Konkursom je obuhvaćena tehnička...

EPS podneo Zahtev za potrebu procene uticaja na životnu sredinu MHE „Temac“

JP „Elektroprivreda Srbije“ podnelo je Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije MHE „Temac“. Ova MHE nalazi se u Parku prirode „Stara...

Otvoren tender za rekonstrukciju 7 MHE u vlasništvu EPS-a

JP „Elektroprivreda Srbije“ raspisalo je 26. marta 2015. godine poziv za podnošenje ponuda za rekonstrukciju sedam malih hidroelektrana u istočnoj Srbiji. Tender obuhvata isporuku i ugradnju elektromašinske opreme za rekonstrukciju MHE „Vučje“, MHE...

Završeni generalni projekti za revitalizaciju malih hidroelektrana

Firma „Energoprojekt Hidroinženjering“ u novembru prošle godine potpisala je sa JP Elektroprivreda Srbije Ugovor o izradi investiciono-tehničke dokumentacije i pružanju konsultantskih usluga potrebnih za revitalizaciju i modernizaciju 15 malih hidroelektrana (MHE) u...

IZDVOJENE VESTI