Strožiji uslovi za bavljenje rudarstvom

Nacrtom zakona o rudarstvu, koji danas razmatra Narodna skupština Republike Srpske, pooštreni su uslovi za obavljanje poslova u ovoj oblasti tako što je obavezno posedovanje dodatnih licenci.

Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić, obrazlažući Nacrt zakona u parlamentu Srpske, rekao je da se ovim nacrtom zakona uređuju uslovi i način eksploatacije mineralnih sirovina, izgradnja, korišćenje i održavanje rudarskih objekata. Ovim nacrtom uređuju se i rudarski projekti i rudarska geodetska merenja i planovi.

Nacrtom se uređuju i mere zaštite na radu i druga pitanja u vezi sa eksploatacijom mineralnih sirovina, kao i uslovi za izdavanje licenci u rudarstvu.

„Ovim nacrtom zakona propisuje se veći broj podzakonskih akata kojima se uređuju tehnički normativi za obavljanje poslova u rudarstvu, zaštita na radu u rudnicima, odnosno zaštita prilikom obavljanja poslova eksploatacije mineralnih sirovina, kao i rukovanje eksplozivnim sredstvima i miniranje u rudarstvu“, istakao je Đokić.

On je naglasio da resorno ministarstvo izdaje licence pravnim i fizičkim licima, a oni na ovaj način stiču ovlašćenje za obavljanje pojedinih poslova u rudarstvu.

Izvor: srna.rs

V.Vukajlović

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti