Skupština opštine Plandište usvojila Odluku o zameni postojećih svetiljki javne rasvete štedljivim LED svetiljkama

Foto: Wikipedia, pravoslavna crkva u Plandištu

Na 17. sednici Skupštine opštine Plandište odbornici su razmatrali i usvojili Odluku o davanju saglasnosti i usvajanju Projekta javnog privatnog partnerstva – Zamena postojećih svetiljki javne rasvete štedljivim LED svetiljkama u zoni ulica, parkova, šetališta na javnim površinama, spoljašnje dekorativne rasvete javnih zgrada u naseljenim mestima Opštine Plandište, izuzev naselja Plandište.

Izvestilac po ovoj tački je rekao da se od ovog projekta očekuje velika ušteda električne energije, i do 70 odsto.

Nakon usvajanja Odluke, pristupiće se javnoj nabavci za izbor privatnog partnera na ovim poslovima.

Milisav Pajević

 

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti