EBRD u Srbiji: Fokus na „zelenoj privredi“

Foto: pixabay

Direktor Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u Srbiji, Danijel Berg, izjavio je da je EBRD pripremila novu investicionu strategiju za Srbiju, u čijem će fokusu biti „zelena privreda„.

EBRD je u prethodnih 16 godina investirala u Srbiju 4,5 milijardi evra u projekte, a preostalo je još oko 2,2 milijarde da se realizuje, rečeno je na skupu u Privrednoj komori Srbije, gde je predstavljen EBRD Program zelenih inovacionih vaučera.

Naime reč je o šemi zelenih inovacionih vaučera koja ima za cilj da poboljša proces uvođenja inovacija u mala i srednja preduzeća u oblasti resursne efikasnosti i na taj način podrži dugoročnu konkurentnost srpske privrede i smanji njen uticaj na klimatske promene.

„Upravo pripremamo novu strategiju za Srbiju koja bi trebalo da bude dostupna za javnu raspravu sledeće nedelje. Videćete da zelena ekonomija ima veću ulogu“, rekao je Berg. U 2017. oko 50 odsto finansiranih projekata je označeno kao ‘zeleno’. Mali projekti su prisutni, ali trebaju nam i veći projekt.

Mala i srednja preduzeća koja ispunjavaju uslove mogu da se prijave za dobijanje vaučera vrednih do 20.000 evra bez PDV-a i to za pokrivanje 90 odsto troškova usluga istraživanja i razvoja.

Preduzećima će kroz šemu biti omogućeno da vaučerima pokriju veći deo troškova usluga istraživanja i razvoja koje će im pomoći da razviju inovativne proizvode, usluge ili procese u cilju smanjenja potrošnje resursa, kao na primer energije, vode i sirovina.

Jedno preduzeće može da se prijavi za samo jedan vaučer, a prijavni formular na imejl adresu – inovacionivauceri@ebrd.rs.

U okviru istog istraživačko-razvojnog projekta preduzeće može da sarađuje sa najviše tri istraživačko-razvojne organizacije.

Berg je rekao da EBRD želi da promoviše razvoj inovacija i da bi taj pilot-projekat mogao da se raširi i u zemlje regiona.

„Dokazano je da mala i velika preduzeća, javna i privatna, iznalaze razne načine za inovacije, a sve u cilju povećanja rasta. Nadamo se da ćemo pružiti pomoć i malim firmama, ali i univerzitetima i drugim institucijama koje bi mogle da imaju koristi od ove šeme“, naglasio je Berg.

Berg je rekao da će EBRD imati program za finansiranje zelene energije i privrede koji će sledeće godine biti realizovan u saradnji sa EU.

„Efikasno korišćenje resursa, bilo da se tiče vode, energije bilo kojih drugih sirovina. Znači njihovo efikasnije korišćenje upravo donosi kretanju jedne privrede prema zelenoj“, navodi Dragoljub Gajić, rukovodilac „Šeme zelenih inovacionih vaučera“.

Uslovi za MSP koja žele da se prijave za dobijanje vaučera su: da su proizvodna i zainteresovana za razvoj novih tehnologija u cilju efikasnijeg korišćenja resursa, da su u privatnom i domaćem vlasništvu, zatim da posluju više od dve godine, da su finansijski stabilna i nemaju aktivne sudske sporove, kao i da nisu povezana sa pružaocem usluga.

Mogu se finansirati usluge koje obuhvataju proveru koncepta, razvoj, izradu prototipa, testiranje, sertifikaciju novog proizvoda, usluge ili procesa, zatim inovativno unapređenje postojećeg proizvoda, usluge ili procesa, kao i obuku ili savetovanje u oblasti upravljanja inovacijama i zaštite intelektualne svojine.

Ovaj donatorski program za Srbiju podržava Vlada Austrije. Domaći preduzetnici kažu da imaju projekte za zelene vazučere a najveće interesovnje je za unapređnje enrgetske efikasnosti i prešićavanje otpadnih voda.

I Iz Vlade obećavaju da će u Fondu za inovacionu delatnost opredeliti više sredstava za ovakve projekte jer su važni za razvoj preduzetništva.

Milan Zlatanović

Izvor: RTS

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti