Produžen rok za dostavljanje predloga, primedbi i sugestija na Predlog programa o upravljanju otpadom

Foto-ilustracija: Unsplash (Alfonso Navarro)

Odbor za privredu i finansije Vlade Republike Srbije, na sednici od 15. septembra 2021. godine, doneo je Zaključak sa Programom javne rasprave o Predlogu programa upravljanja otpadom u Republici Srbiji za period od 2021. do 2024. godine.

Postavljanjem obaveštenja na zvaničnoj internet stranici, kao i na portalu e-uprave, Ministarstvo zaštite životne sredine je dana 16. septembra 2021. godine pozvalo sve zainteresovane građane, kao i stručnu javnost da se upoznaju sa tekstom Predloga programa i da daju svoje komentare, sugestije i predloge.

Zbog velike zainteresovanosti građana, kao i stručne javnosti, značaja teme i obimnosti  predloženog akta, doneta je odluka da se usvoji zahtev zainteresovanih strana i produži rok za dostavljanje mišljenja, sugestija i primedbi na Predlog programa.

U skladu sa tim, rok za dostavljanje mišljenja, sugestija i primedbi na Nacrt zakona, kao i završetak javne rasprave odložen je za tri dana i traje do 8. oktobra 2021. godine.

Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavljaju se Ministarstvu zaštite životne sredine na Obrascu za komentare putem elektronske pošte na e-mail adresu: sekretarijat@ekologija.gov.rs ili poštom na adresu Ministarstvo zaštite životne sredine, Beograd, Omladinskih brigada 1, sa naznakom: „Za javnu raspravu o Predlogu programa upravljanja otpadom u Republici Srbiji za period od 2021. do 2024. godine“.

Tekst Predloga programa sa prilozima, možete preuzeti ovde

Izvor: Ministarstvo zaštite životne sredine

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti