Predstavljen projekat „Sava Parks II – Sloboda za Savu“

Članovi mreže zaštićenih područja uz reku Savu – Sava Parks Network, od 19. do 21. februara sastali su se u Slavonskom Brodu povodom predstavljanja projekta „Sava Parks II – Sloboda za Savu“.

Foto: Pokrajinski zavod za zaštitu prirode

Mreža obuhvata 23 organizacije koje se bave zaštitom prirode u četiri zemlje sliva reke Save.

U sklopu ovog trogodišnjeg projekta ukupne vrednosti oko 400.000,oo evra, planiraju se provesti studije izvodljivosti projekata obnove reke Save i njene poplavne doline.

Na nekim delovima, reka je ljudskim aktivnostima izmenjena te bi vraćanje u prirodno stanje značilo i povratak vrednih staništa i bolju odbranu od poplava, ali i manji rizik za gubitak izvora pitke vode.

Nakon izrade studija izvodljivosti, biće pripremljena dokumentacija za realizaciju projekata obnove rečne doline.

Кroz projekt koji finansira fondacija Aage V. Jensen, omogućiće se dalji uspešan rad mreže Sava Parks, a projekt realizuju nemački EuroNatur, Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode i Javna ustanova „Zeleni prsten“ Zagrebačke županije.

Reka Sava izuzetno je značajna za sve zemlje u kojima protiče, a u odnosu na druge reke srednje i zapadne Evrope, veoma je dobro očuvana.

Ona nam donosi vodu koja znači život ne samo za čoveka, već i za mnoga druga živa bića i njihova staništa. Vodosnabdevanje velikih gradova uz Savu zavise od količine i kvaliteta vode koju reka donosi.

Zahvaljujući dobroj očuvanosti, u reci i oko nje nalaze se mnoge retke i ugrožene vrste i staništa.

Uz Savu se nalaze prostrana plodna područja koja služe za proizvodnju hrane, vlažne livade i pašnjaci, kao i velike poplavne šume hrasta lužnjaka koje su jedinstvene na evropskom nivou.

Jedna od aktivnosti projekta je i prevođenje publikacije „Bela knjiga o Savi“ sa engleskog na slovenski, hrvatski, bošnjački i srpski jezik. U publikaciji su istaknute vrednosti reke Save i najaktuelnije pretnje među kojima se ističu uređenje rečnog korita i priobalja za dalji razvoj rečne plovidbe, izgradnja brana, nasipa i hidroelektrana, korišćenje rečnog sedimenta, uništavanje i fragmentacija prirodnih staništa.

Na skupu u Slavonskom Brodu aktivno učešće su uzeli članovi Sava Parks Network iz Srbije, među kojima su Pokrajinski zavod za zaštitu prirode i Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine.

Predstavnici Zavoda (Marina Tomić, Slobodan Puzović i Alen Кiš) prezentovali su dosadašnje rezultate projektnih aktivnosti u Posavini i izneli predloge za unapređenje saradnje.

Učesnici skupa su obišli zaštićena područja u Brodsko-posavskoj županiji na poplavnim područjima rijeke Save. Кao primere dobre prakse i očuvanih staništa posetili su ornitološki rezervat „Bara Dvorina“ i Značajni krajobraz „Gajna“. Pašnjačka zajednica braniteljska zadruga „Eko-Gajna“ prikazala je značaj tradicionalnog stočarstva u održavanju prirodno vrednih staništa.

Izvor: Pokrajinski zavod za zaštitu prirode

Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti