Pravilnik o modelu ugovora o energetskim uslugama za poboljšanje EE biće usvojen do kraja februara

mre zelenasrbija.rs

Ministarstvo rudarstva i energetike 22. januara 2015. godine izdalo je saopštenje u kojem je navedeno da je u junu 2014. godine započeto sa aktivnostima na izradi Pravilnika o utvrđivanju modela ugovora o energetskim uslugama za primenu mera poboljšanja energetske efikasnosti čiji naručioci pripadaju javnom sektoru. Takođe je navedeno da je izrada ovog pravilnika planirana za mart 2014. godine, i to na osnovu Zakona o efikasnom korišćenju energije što nije učinjeno.

Resorno ministarstvo je za izradu ovog Pravilnika angažovalo konsultante Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) koji su angažovani po Regionalnom programu energetske efikasnosti, a finansiranje se vrši iz sredstava WbiF. Konsultanti su angažovani zbog izuzetno kompleksne materije, a njihov rad pratila je međuresorna radna grupa.

Predlog Pravilnika o utvrđivanju modela ugovora o energetskim uslugama za primenu mera poboljšanja energetske efikasnosti upućen je na mišljenje Ministarstvu finansija i Republičkom sekretarijatu za zakonodavstvo u oktobru prošle godine, a očekuje se da će Pravilnik biti usvojen do kraja februara 2015. godine.

Sandra Jovićević

foto: zelenasrbija.rs

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti