Povežimo se! Za zdravu životnu sredinu prema evropskim standardima

Foto:: Milisav Pajević

Centar za evropske politike (CEP) je zajedno sa partnerskim organizacijama Ekološkim centrom Stanište, Ekološkim pokretom Odžaka, Lokalnim ekološkim pokretom iz Smedereva i Business and Economy Centrom tokom jednogodišnjeg projekta „Povežimo se! Za zdravu životnu sredinu prema evropskim standardima“ doprineo poboljšanju učešća civilnog društva u procesu donošenja odluka koje se odnose na pristupne pregovore u vezi sa Pregovaračkim poglavljem 27 – životna sredina i klimatske promene.

Informisanost i sposobnost civilnog društva da zagovara najbolja rešenja unapređeni su na osnovu temeljnog istraživanja o finansiranju zaštite životne sredine na lokalnom nivou i učešća javnosti.

Istraživanje je sprovedeno na osnovu podataka dobijenih od državnih i pokrajinskih organa i 145 lokalnih samouprava. Rezultati istraživanja i preporuke za unapređenje stanja dati su u studiji „Lokalne finansije i životna sredina: Koji su ključni problemi i moguća rešenja“, i tri sižea politike: Finansiranje zaštite životne sredine na lokalnom nivou: Odnos prihoda i rashoda, Finansiranje zaštite životne sredine na lokalnom nivou: Planiranje budžetskih fondova i Lokalne finansije i životna sredina: Koji su ključni problemi i moguća rešenja? koje su napisali istraživač Ekološkog centra Stanište Dejan Maksimović i istraživač CEP-a Stefan Šipka.

Znanja i veštine predstavnika civilnog društva o metodama komunikacije, procesu pristupanja EU, kreiranju javnih politika i finansiranju zaštite životne sredine poboljšani su održavanjem 12 obuka za predstavnike/ce ekoloških NVO, a svest šire javnosti o značaju životne sredine povećana putem medijskih nastupa, kratkometražne animacije i 17 predavanja za učenike osnovnih i srednjih škola.

Dijalog između predstavnika civilnog društva, javnog i civilnog sektora ojačan je putem osam javnih događaja za predstavnike javnog, civilnog i privatnog sektora na ključne teme u vezi sa zaštitom životne sredine.

Na finalnoj konferenciji organizovanoj u okviru ovog projekta, učestvovali su najviši predstavnici državnih institucija i EU u Srbiji i ukupno oko 60 učesnika.

Projekat je realizovan u okviru Programa podrške organizacijama civilnog društva u Srbiji u oblasti životne sredine – CSOnnect, koji finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).

Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti