Poslanici Zelene parlamentarne grupe posetili Veliki bački kanal

Zelena parlamentarna grupa Skupštine AP Vojvodne obišla je juče Veliki bački kanal u cilju upoznavanja sa stanjem revitalizacije, izmuljavanja i čišćenja vode, kao i sa uređenjem priobalja Velikog bačkog kanala.

Foto: Skupština AP Vojvodne

U vrhu prioriteta zalaganja i rada Zelene parlamentarne grupe, koju čini više od 40 pokrajinskih poslanika, su radovi na Velikom bačkom kanalu, s obzirom na to da ovi poslanici svojim aktivnostima nastoje da podstiču i unapređuju stvaranje sistemskih preduslova za formulisanje i sprovođenje politika iz oblasti zaštite životne sredine.

Predsednica Predsedništva Zelene parlamentarne grupe Branislava Jeftić istakla je da zajedničkim naporima može da se utiče na povećanje svesti i sprovođenje akcija sprečavanja svake vrste zagađenja ali i na donošenje i sprovođenje propisa kojim bi se dodatno zaštitila i očuvala kanalska mreža.
Kako je naglašeno prilikom obilaska, zagađenje Velikog bačkog kanala, odakle voda otiče u reku Tisu, a zatim u Dunav, prepoznat je kao jedan od najvećih ekoloških problema u Srbiji.

Kanal od Bezdana na Dunavu do Bečeja na Tisi, dugačak 118 km, je najzagađeniji nizvodno od Hidročvora Vrbas.

Zagađenje je u velikoj meri posledica ispuštanja neprečišćenih industrijskih voda pre svih u Vrbasu, Kuli i Crvenki, kao i ispuštanje komunalnih otpadnih voda bez prethodnog tretmana.

Zbog decenijskog zagađenja, Veliki bački kanal predstavlja crnu ekološku tačku na nacionalnom i evropskom nivou, zbog čega je rešavanje ovog problema od državnog i međunarodnog interesa.

Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine donela je 2017. godine Pokrajinsku skupštinsku odluku o izradi Prostornog plana područja posebne namene izmuljavanja, deponovanja i remedijacije sedimenata dela kanala HS DTD Vrbas-Bezdan od ušća u kanal Bečej-Bogojevo do hidročvora Vrbas.

Izradom prostornog plana područja posebne namene stvorio se planski osnov za radove čišćenja kanala, u smislu definisanja deponijskih polja za odlaganje mulja i definisanje tehnologije prečišćavanja istog, kao i način korišćenja vodnog zemljišta nakon završetka postupka remedijacije.

Prilikom današnje posete, stručnu podršku i vođenje kroz sve segmente radova na Velikom bačkom kanalu pružili su predstavnici JVP Vode Vojvodine na čelu sa pomoćnikom direktora Stevanom Ilinčićem zaduženim za HS DTD.

Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti