Počinje distribucija pasivnih radonskih detektora po školama i vrtićima u Srbiji

U ponedeljak počinje distribucija pasivnih radonskih detektora za više od 1000 škola i vrtića u Srbiji.

Time Direktorat za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije, u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a u okviru projekta Međunarodnome agencije za atomsku energiju (MAAE) nastavlja merenje koncentracije radona na teritoriji Republike Srbije.

Foto: Direktorat za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije

Sredstva za 5000 integralnih pasivnih detektora za merenje koncentracije radona obezbedila je Međunarodna agencija za atomsku energiju, dok je, Direktorat za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije, kao nosilac i koordinator ovog projekta zadužen za distribuciju detektora za radon po školama i vrtićima u skladu a utvrđenim međunarodnim standardima.

Planirano je da detektori u školama i vrtićima budu postavljeni 1. marta 2019. godine.

Merenja će trajati tri meseca, nakon čega će prikupljeni detektori biti poslati u ovlašćenu laboratoriju u Švedskoj, koja će nakon očitavanja i obrade rezultata, podatke dostaviti Direktoratu.

Rezultate merenja koncentracije radona u školama i vrtićima, Direktorat će predstaviti javnosti, zajedno sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Radon je prirodni radioaktivni gas, naučnoj javnosti poznat više od 100 godina, od samih početaka otkrića radioaktivnosti.

Na otvorenom prostoru nalazi se u niskim koncentracijama. Кao i svaki drugi gas, u zatvorenom prostoru se može akumulirati u znatno višim koncentracijama.

Najveći izvor radona u zatvorenom prostoru je zemljište na kome se objekat nalazi, ali će njegova koncentracija u velikoj meri zavisiti od same konstrukcije objekta, ventilacionog sistema, klimatskih uslova.

Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti