Početkom oktobra javna rasprava o rekonstrukciji HE „Seljašnica“

eps

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine saopštilo je da je nosilac projekta JP Elektroprivreda Srbije podneo zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije HE „Seljašnica“ na reci Seljašnici u opštini Prijepolje.

Uvid u studiju može se izvršiti u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, na internet sajtu resornog ministarstva ili u prostorijama opštine Prijepolje.

U prostorijama opštine Projepolje 6. oktobra 2016. godine sa početkom u 13 časova biće održana javna rasprava i prezentacija predmetne Studije.

Više informacija možete pogledati na sledećem linku.

izvor: eko.minpolj.gov.rs

foto: eps.rs

Sandra Jovićević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti