Počela izgradnja skladišta za otpad u TENT-u

Foto: tent.rs

U TE „Nikola Tesla A” u Obrenovcu započeli su radovi na izgradnji skladišta za privremeno odlaganje otpada.

Predstavnik Službe razvoja Sektora investicija TENT gospodin Goran Živanović izjavio je da će samo skladište biti trajnog karaktera, ali će razne vrste otpada u njemu biti privremeno odložene. One vrste otpada koje imaju upotrebnu vrednost prodavaće se kao sekundarne sirovine, a otpad koji nema upotrebnu vrednost biće trajno zbrinut na za to predviđena mesta u saradnji sa ovlašćenim operaterima.

Na površini od 1,93 hektara biće izgrađeno nekoliko objekata za odlaganje svih vrsta opasnog i neopasnog otpada koji se tokom godine stvara u procesu proizvodnje, ali i tokom remontnih radova. Ugovorom je predviđeno da radovi traju šest meseci, odnosno da do kraja leta 2017. kompleks skladišta za privremeno odlaganje otpada bude predat na upotrebu. Čitav kompleks biće ograđen žičanom ogradom visokom 1,5 metara i pošumljen po obodnim delovima. Vrednost ove investicije je oko 100 miliona dinara.

izvor: tent.rs

Sandra Jovićević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti