Plan za zaštitu i unapređenje životne sredine u Beogradu uskoro pred odbornicima 

Foto-ilustracija: Pixabay

Povodom Svetskog dana zaštite životne sredine, gradonačelnik Beograda prof. dr Zoran Radojičić izjavio je da je prema važećoj Strategiji razvoja grada Beograda, održivi razvoj jedno od strateških opredeljenja grada.

“Na sledećoj sednici Skupštine grada Beograda biće usvojeno nekoliko planskih dokumenata posvećenih upravo zaštiti i unapređenju životne sredine u Beogradu, pokrivajući period za narednih 10 godina. Pred odbornicima će se naći Predlog Nacrta Akcionog plana za zeleni grad koji smo uradili u saradnji sa EBRD-om i uz pomoć Japanske vlade. Ovaj plan donosi mnogobrojne projekte iz oblasti energetske efikasnosti, unapređenja upravljanja vodama i otpadom, unapređenja urbane mobilnosti i javnog prevoza na ekološki način, ozelenjavanja i pošumljavanja, a sve u cilju boljeg kvaliteta vazduha”, rekao je gradonačelnik.

Kako se navodi u saopštenju, predlog Akcionog plana za održivu klimu i energiju donosi projekte čijom realizacijom će do 2030. godine biti smanjena emisija gasova staklene bašte za 40 odsto i time će Grad Beograd dati svoj doprinos u globalnoj borbi protiv klimatskih promena.

“Pored toga, predlog Plana kvaliteta vazduha u aglomeraciji Beograd 2021-2030 sa Kratkoročnim akcionim planom u slučaju povećanog zagađenja donosi čitav niz različitih projekata – od gašenja kotlarnica, širenja gasovoda i sistema daljinskog grejanja, do unapređenja energetske efikasnosti i unapređenje sistema monitoringa kvaliteta vazduha”, ističe Radojičić.

Kako je dalje objasnio, predlog Lokalnog plana upravljanja otpadom u gradu Beogradu je izuzetno značajan dokument koji su uradili stručnjaci sa Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. U planu se nalaze projekti koji će doprineti unapređenju primarne separacije otpada postavljanjem sudova za sakupljanje odvojenog otpada na svim gradskim opštinama, povećati stopu reciklažei ponovnog iskorišćavanja otpada, i generalno smanjiti negativan uticaj otpada na životnu sredinu.

„Dodao bih da je pored infrastrukturnih rešenja, grad Beograd svojim odlukama uspeo da doprinese i smanjenju količine plastičnog otpada, koji se inače najsporije razgrađuje u prirodi. Tu mislim na  Odluku o uslovima korišćenja kesa za isporuku robe na mestu prodaje roba i usluga koja je stupila na snagu 1. januara 2020. godine. Od tada u Beogradu u upotrebi mogu biti samo biorazgradive plastične kese, papirne kese i torbe za višekratnu upotrebu. Trgovci su dužni da na kasi u svim maloprodajnim objektima, kao i u uslužnim i svim drugim delatnostima na teritoriji Beograda, potrošačima stave na raspolaganje biorazgradive plastične kese za višekratnu upotrebu, papirne kese i torbe za višekratnu upotrebu koje su pogodne za reciklažu, kao zamenu za lagane plastične kese. Takođe, podsećam da će Grad Beograd uskoro dobiti još jedan Predeo izuzetnih odlika koji će  biti pod zaštitom a to je „Forland leve obale Dunava“, gde će pod zaštitom biti čak 1800 hektara površine sa veoma bogatim biodiverzitetom“, zaključio je gradonačelnik Radojičić.

Energetski portal

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti