Ove nedelje mehanizacija stiže na prvu kritičnu tačku na Dunavu u Bugarskoj

Foto: Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović, rekao je da će u prvoj polovini nedelje naši brodovi stići na prve kritične tačke u Bugarskoj, gde će zajedno sa našim prijateljima krenuti sa interventnim bagerskim radovima, zato što se za energetsku stabilnost i funksionisanje sprske industrije u narednih mesec dana borimo na Dunavu.

,,Tokom naredne nedelje ćemo obići naše radnike u Bugarskoj kako bi na licu mesta proverili kako radovi napreduju, ali i pružili svu potrebnu podršku našim ljudima koje smo zbog urgentnosti situacije uputili u drugu zemlju kako bi uradili sve što je moguće da obezbedimo stabilnost srpske ekonomije i to u borbi sa prirodom, odnosno istorijski niskim vodostajem’’, rekao je Momirović.

Dodaje, da je imajući u vidu specifičnost posla koju srpska mehanizacija treba da uradi u Bugarskoj, kako bi se obezbedilo uredno dopremanje uglja u TENT, uvoz evrodizela, veštačkog đubriva, kao i izvoz poljoprivrednih proizvoda, ostvarena puna saradnja sa nadležnim državnim organima u Bugarskoj i da se nadaju da će i dalje imati sjajnu interakciju sa komšijama u cilju ostvarivanja zajedničkog važnog cilja za čitavu Evropu – potpune plovnosti Dunavom, našim najznačajnijim plovnim koridorom.

Ministar Momirović kaže da će Vlada Republike Srbije i MGSI nastaviti da daju stručnu podršku komšijama koje se, kao i nadležni u Srbiji, bore sa istorijskim niskim vodostajem reka i delimičnim ili potpunim prekidom rečnog saobraćaja.

,,Konvoj tehničke mehanizacije pod sprskom zastavom u sredu je napustila vode Republike Srbije i u prvoj polovini naredne nedelje stiže na prvu poziciju za bagerovanje u Bugarskoj. U međuvremenu ekipa hidrografa iz Republike Srbije koja je stigla u Bugarsku krajem prošle nedelje izvršila je hidrografska batimetrijska merenja u cilju utvrđivanja tačnog stanja plovnog puta i planiranja bagerskih radova”, rekao je ministar Momirović.

Podsećamo da je u prethodnom periodu Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture potpisalo Sporazume sa resornim ministarstvima u Bugarskoj i Bosni i Hercegovini, koji podrazumevaju zajedničke hidrotehničke i bagerske radove na uređenju kritičnih sektora za plovidbu na Dunavu i Savi.

Sporazum o načinu finansiranja i izrade projektno – tehničke dokumentacije, vođenje upravnih postupaka za procenu uticaja na životnu sredinu, izdavanje lokacijskih uslova, saglasnosti i građevinske dozvole za Projekat „Hidrotehnički i bagerski radovi na uređenju kritičnog sektora za plovidbu – Ušće Drine i Save potpisan je 9. septembra između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine, dok je Sporazuma o saradnji u tehničkom održavanju plovnog puta Dunava između MGSI i Ministarstva transporta i komunikacija Republike Bugarske potpisan 3. septembra.

Energetski portal

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti