Iz Budžetskog fonda 520 miliona dinara za projekte opština i gradova

Foto-ilustracija: Unsplash (Masaaki Komori)

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave uputilo je i ove godine opštinama i gradovima javni poziv za prijavu projekata koji će, u potpunosti ili delimično, biti finansirani iz Budžetskog fonda za lokalne samouprave koji iznosi 520.000.000 dinara.

U saopštenju ovog ministarstva navodi se da od ove godine iz Fonda, po posebnom konkursu, Ministarstvo dodeljuje i godišnju nagradu za najbolju opštinsku/gradsku upravu u primeni principa dobrog upravljanja u 2019. godini, kao vid finansijske podrške za dalje unapređenje dobre uprave i upravljanja na lokalnom nivou.

Ministar Branko Ružić uputio je poziv svim opštinama i gradovima da do 18. februara ove godine konkurišu projektima i na taj način reše neke od problema svojih zajednica.

„Izuzetno sam ponosan na svaki od 136 projekata koje smo do sada finansirali, kao i na spremnost opština i gradova da konkurišu sa pedantnom dokumentacijom“, rekao je Ružić.

Kroz Fond su se, kako je podsetio, uređivale zgrade opština i gradova i modernizovao njihov rad, uvodio eParlament, uređivali vrtići, trgovi, pijačni prostor i podizao kulturni život širom Srbije.

Prema njegovim rečima, ovakva podrška lokalu je važna jer je veliki pritisak na opštinama i gradovima da isporuče brze, efikasne usluge građanima, ponude zanimljiv sadržaj u svojim zajednicama i budu atraktivni za potencijalne investitore, a bore se sa decenijskim nerešenim problemima koji ih koče u tom napretku.

Gradovi i opštine mogu prijaviti četiri vrste projekata (komponente):

– Projekte koji unapređuju kvalitet života građana i građanki i doprinose lokalnom ekonomskom razvoju i zapošljavanju – izgradnja, sanacija, dogradnja i rekonsturkcija komunalne infrastrukture, školskih, predškolskih, kulturnih i sportskih objekata, kao i zgrada lokalnih institucija, zatim uređenje parkova, pijaca, trgova i rasvete – 364.000.000 dinara;

– Projekte koji doprinose bržem uvođenju e-uprave i savremenih informacionih tehnologija radi unapređenja i modernizacije rada lokalnih uprava i boljeg pružanja usluga građanima, kao i tehničkih uslova za elektronsko povezivanje sa državnim i drugim organima i organizacijama – 52.000.000 dinara;

Foto-ilustracija: Unsplash (Guillaume)

– Projekte organizacije kulturnih sportskih, turističkih i drugih manifestacija koje su od posebnog značaja za građane na konkretnoj teritoriji, kao i adekvatan prilaz ustanovama javnih službi osobama sa invaliditetom – 46.800.0000 dinara;

– Projekte preventivnog delovanja na smanjenju rizika od klimatskih promena, kao i elementarnih i drugih nepogoda, a sve u cilju zaštite imovine lokalnih samouprava i građana – 46.800.000 dinara.

Godišnja nagrada za najbolju opštinsku/gradsku upravu dodeljuje se za četiri oblasti: efikasnost i delotvornost, transparentnost i učešće javnosti u radu lokalne samouprave, odgovornost i vladavina prava i ravnopravnost i antidiskriminacija. Ukupna sredstva koja će biti dodeljena opštinama ili gradovima koje su najbolji primeri u primeni principa dobrog upravljanja iznose 10.400.000 dinara.

Opštine i gradovi kandiduju najbolje primere svoje prakse u primeni principa dobrog upravljanja, po sopstvenom izboru, za odabranu oblast.

Javni poziv je objavljen u Službenom glasniku 7/20 od 29. januara 2020. godine, a sve neophodne informacije za učešće na javnim pozivima, javni pozivi i potrebni obrasci mogu se preuzeti sa sajta Ministarstva.

Više o konkursu možete pročitati ovde.

Izvor: Vlada Republike Srbije 

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti