Održana rasprava o dokumentima o zaštiti Parka prirode „Slatine u dolini Zlatice“

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine je u Opštini Čoka organizovao javnu raspravu o dokumentima o zaštiti Parka prirode „Slatine u dolini Zlatice“.

Foto: Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine

Dokumenti o zaštiti, o kojima je vođena javna rasprava su Nacrt pokrajinske skupštinske odluke o zaštiti Parka prirode „Slatine u dolini Zlatice“, pripremljen od strane Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, kao i Studija zaštite – Predlog za stavljanje pod zaštitu Parka prirode „Slatine u dolini Zlatice“, čiji je izrađivač Pokrajinski zavod za zaštitu prirode.

Na početku javne rasprave prisutne je pozdravila Stana Đember, predsednica opštine Čoka.

Među učesnicima bili su predstavnici lokalne samouprave opštine Čoka i Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, kao i predstavnici pravnih subjekata koji su za vreme javnog uvida dostavili svoje primedbe.

Područje se proglašava kao zaštićeno područje od pokrajinskog značaja, odnosno II kategorije, kao Park prirode pod nazivom „Slatine u dolini Zlatice”.

Nalazi se u Severnobanatskom upravnom okrugu, na području Opštine Čoka i Grada Kikinda, na teritoriji osam katastarskih opština (Sanad, Čoka, Padej, Ostojićevo, Jazovo, Crna Bara, Vrbica i Mokrin).

Obuhvata panonsko slatinsko-stepski mozaik sa uočljivom smenom vodenih, močvarnih, slatinskih i stepskih stanišnih tipova i njihovih karakterističnih biljnih i životinjskih vrsta.

Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti