Odobren remont agregata A2 u HE “Piva”

Foto: https://www.epcg.com
Foto: https://www.epcg.com

Odbor direktora Elektroprivrede Crne Gore A.D. Nikšić, na XVI redovnoj sednici, usvojio je amandman na Plan javnih nabavki za 2018. godinu kao i predlog Odluke o odobravanju kapitalnog remonta agregata A2 u HE “Piva”.

Odluke predstavljaju još jedan korak u realizaciji izuzetno važnih projekata u okviru programa rekonstrukcije i modernizacije dve velike hidroelektrane. Predviđena sredstva investicija su blizu 40 miliona eura.

Kapitalni remont drugog agregata u HE “Piva”, ukupno vredan oko 2,7 miliona eura, predviđen je budžetom za ovu i 2019. godinu.

 

Menadžment kompanije će, u skladu za Zakonom o javnim nabavkama, zaključiti ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem, koji će za potrebe HE “Piva” izvršiti radove na kapitalnom remontu agregata A2 nakon čega će performanse agregata biti dovedene u projektovane vrednosti i produžen njegov vek trajanja.

Odobravanjem amandmana na Plan javnih nabavki stvoren je preduslov za početak revitalizacije šest generatora u HE “Perućica”, čija je procenjena vrednost 3,56 miliona eura, kao i sprovođenje postupka nabavke blok-transformatora u našoj najstarijoj velikoj elektrani, koja se procjenjuje na 2,75 miliona eura.

Sa ovim investicijama EPCG intenzivira aktivnosti u okviru ciklusa petogodišnjih ulaganja a plan je da u tom periodu realizuje projekte čija ukupna vrednost prelazi 170 miliona eura.

Ovim investicijama će se obezbediti visoka pogonska spremnost, sigurnost i bezbednost u radu elektrana, povećati kompanijska efikasnost i obezbijediti sigurno snabdevanja kupaca i stabilno funkcionisanje elektroenergetskog sistema države.

Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti