Od poljoprivrednog otpada do električne i toplotne energije

Foto: CEEFOR

Većom proizvodnjom energije iz obnovljivih izvora, Srbija je za korak bliža svetskim ekološkim standardima. Jedan od načina dobijanja energije iz obnovljivih izvora jeste i primena biogasnih postrojenja koja zauzimaju značajno mesto u energetici 21. veka.

Vizija i misija Centra za energetsku efikasnost i održivi razvoj (CEEFOR ENERGY EFFICIENT SOLUTION) obuhvata i zaštitu životne sredine, a budući da njihovi inženjeri poseduju licence i znanje, u poslednje vreme sve više kompanija i preduzeća ih angažuju za izradu energetskao revizorskih izveštaja. ProCredit banka angažovala je CEEFOR ENERGY EFFICIENT SOLUTION kao konsultanta za izradu energetskog revizorskog izveštaja za izgradnju male biogasne elektrane sa kogeneracijom snage 600 kW za „Bioenergo 808” iz Stare Pazove.

Prema projektu, namena objekta je da proizvodi električnu i toplotnu energiju sagorevanjem biogasa u gasnom motoru. Biomasa će se proizvoditi pretežno od kukuruzne silaže i stajnaka sa farme goveda, uz dodatak čičoke i druge biomase koja je na raspolaganju. Cilj izveštaja je da se utvrdi da li su ispunjeni uslovi pod kojima je moguća izgradnja biogasnog postrojenja i dobijanje sredstava iz namenske kreditne linije ProCredit i KFW banke. Kompanija CEEFOR ENERGY EFFICIENT SOLUTION takođe je ovlašćeni konsultant za Green For Growth Fund i ProCredit banku, kao i za investitore „Agro Plus Energo” iz Sombora i „Bioelektro NAK” iz Česterega.

Foto: CEEFOR

Za potrebe projekata kompanijski tim je izradio energetske revizorske izveštaje za izgradnju biogasne elektrane sa kogeneracijama 999 kW, odnosno 600 kW. Projekat biogasnog postrojenja se zasniva na zatvorenom ciklusu materija koje ulaze u proces proizvodnje obnovljive energije.

Tim CEEFOR ENERGY EFFICIENT SOLUTION-a vam može pomoći u izradi: energetskih audita, studija opravdanosti projekata, kompletne projektne dokumentacije (IDR, IDP, PGD, PZI, PIO) i ekonomsko-finansijkih analiza. Sve informacije o njihovim konsultantskim uslugama, kao i o mogućnosti nadzora na objektu i tehničke kontrole projekta možete dobiti na info@ceefor.co.rs

Priredila: Sofija Nikolić

Tekst je prvobitno objavljen u Magazinu Energetskog portala ČISTA ENERGIJAdecembar 2018 – februar 2019.

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti