Objavljen pravilnik o dodeli sredstava za sufinansiranje projekata korišćenja biomase u javnim ustanovama u Vojvodini

Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine

Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine AP Vojvodine objavio je u subotu 6. decembra 2014. godine Pravilnik o dodeli bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja biomase za proizvodnju toplotne energije u javnim ustanovama.

Sredstva mogu biti iskorišćena za nabavku i montažu kotlova na biomasu, kao i adaptaciju postojećih sistema za grejanje koji proizvode toplotnu energiju iz fosilnih goriva i dodavanje novog kotlovskog postrojenja za primarno korišćenje biomase u energetske svrhe, navedeno je na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine.

Na konkurs se mogu prijaviti zdravstvene ustanove, obrazovne ustanove, sportski centri ili druge javne ustanove čiji je osnivač Vlada AP Vojvodine. Sredstva će biti dodeljena na osnovu različitih kriterijuma (specifična vrednost investicije, specifična vrednost godišnjih eksploatacionih troškova, broj korisnika ustanove, vreme otplate investicije, visina bespovratnih sredstava koja se potražuju od Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine, godišnja ušteda emisije ugljen dioksida u tonama).

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte, a nakon donošenja odluke o dodeli bespovratnih sredstava biće zaključen ugovor između javne ustanove i Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine.

Sandra Jovićević

foto: psemr.vojvodina.gov.rs

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti