Nepunih osam odsto teritorije Crne Gore pod zaštitom

Nacionalni parkovi su predeli posebne lepote i značajnih i retkih prirodnih pojava. Oni čine ekološku i geografsku celinu koja se posebnim zakonom izdvaja i štiti.

Foto: JP Nacionalni parkovi Crne Gore

Prostori nacionalnih parkova Durmitora, Biogradske gore, Skadarskog jezera, Lovćena i Prokletija čine 7,7 odsto teritorije Crne Gore.

Svaki nacionalni park karakteriše specifična prirodna i kulturna baština.

Nacionalni parkovi su odgovorni za zaštitu i upravljanje, pripremu i implementaciju programa zaštite, kontrolu korišćenja prirodnih resursa, utvrđivanje unutrašnjih pravila i promociju, u skladu sa relevantnim zakonima i aktima.

Zahvaljujući svojim vrednostima, nacionalni parkovi imaju ne samo nacionalni već i međunarodni značaj.

Tako se nacionalni park Durmitor sa kanjonom reke Tare, od 1980. godine, nalazi na UNESCO-voj Listi svetske prirodne baštine.

Reka Tara ima status Rezervata biosfere (MAB) od 1977. godine. Nacionalni park Skadarsko jezero ima status Značajnog ornitološkog područja (IBA) od 1989. godine, a 1995. godine je upisan na Svetsku listu močvara od međunarodnog značaja (RAMSAR).

Član su Europark federacije, međunarodne organizacije nacionalnih parkova, sa sedištem u Grafenu u Nemačkoj, sa preko 400 članica iz 40 zemalja Evrope.

Takođe, od 2013. godine Javno preduzeće za nacionalne parkove (JPNPCG) postalo je član Međunarodne unije za zaštitu prirode IUCN – najveće svetske mreže organizacija i stručnjaka za zaštitu prirode.

Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti