Ministarka za evropske integracije tražila od EU prenamenu IPA fondova za suzbijanje koronavirusa

Foto-ilustracija: Pixabay

Ministarka za evropske integracije u Vladi Republike Srbije Jadranka Joksimović uputila je zvanično pismo komesaru za susedsku politiku i pregovore o proširenju Oliveru Varheljiu sa molbom da EU omogući prenamenu neutrošenih sredstava iz IPA fondova u cilju preduzimanja mera za prevenciju i suzbijanje posledica epidemije koronavirusa u Srbiji.

Joksimović je u pismu naglasila da bi ova sredstva, koja bi u dogovoru sa Evropskom komisijom bila precizirana, bila namenjena pružanju podrške nacionalnim institucijama i organima angažovanim u borbi protiv širenja epidemije i efektivnog odgovora na njene posledice po građane i društvo Srbije.

U pismu su navedene osnovne mere i aktivnosti koje Srbija preduzima da spreči dalje širenje virusa, pruži adekvatnu negu svim zaraženim građanima, a naročito starijim licima, te da u što većoj meri sanira i suzbije dalje posledice epidemije.

Ona je ukazala na to da Vlada Srbije aktivno radi na korišćenju svih dostupnih finansijskih i drugih sredstava i kapaciteta.

Ministarka je navela da će evropske zemlje – članice, kandidati i potencijalni kandidati, samo zajedno i iskazujući istinsku evropsku solidarnost, moći da odgovore na ovaj globalni izazov.

Izvor: Vlada Srbije

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti