MILINKO ŠAPONJIĆ: Hidropotencijal opštine Nova Varoš

Foto: Wikimedia/Sasapokimica

Opština Nova Varoš ima zavidan hidropotencijal. Na njenoj teritoriji nalaze se hidroelektrane „Uvac“, „Kokin Brod“,“Potpeć“ i reverzibilna hidroelektrana „Bistrica„. U cilju predstavljanja potencijala ove opštine, Energetski Portal je razgovarao sa samostalnim stručnim saradnikom za poljoprivredu i ruralni razvoj opštine Nova Varoš, gospodinom Milinkom Šaponjićem.

Hidroelektrana „Bistrica“ prva je izgrađena hidroelektrana na reci Uvac, a u opštini Nova Varoš. Hidroelektrana je puštena u rad 1960. godine, a predstavlja hidroelektranu akumulacionog tipa. Snaga HE „Bistrica“ iznosi 104MW i ovo je ujedno najveća hidroelektrana na reci Uvac. Nakon HE „Bistrica“, 1962. godine puštena je u rad pribranska hidroelektrana „Kokin Brod“. Ova hidroelektrana ima dva generatora ukupne snage 22,5MW. Pribranska hidroelektrana „Potpeć“ puštena je u rad 1967. godine. I ova hidroelektrana nalazi se na reci Uvac, a njena snaga iznosi 54MW. Godišnje proizvede oko 180 miliona kWh električne energije. Poslednja izgrađena hidroelektrana na reci Uvac je istoimena HE „Uvac“. Ova hidroelektrana puštena je u rad krajem 1979. godine, a njena snaga iznosi 36MW. Elektrana je derivacionog tipa, a godišnje proizvodi oko 70 miliona kWh vršne energije.

EP: Koji su glavni hidropotencijali opštine Nova Varoš?

Milinko Šaponjić: Glavni hidropotencijali opštine su tri hidroelektrane koje se nalaze na rekama Uvac i Lim, reverzibilna hidroelektrana „Bistrica“, ali i male hidroelektrane.

EP: Koliko MHE poseduje opština Nova Varoš?

Milinko Šaponjić: Opština poseduje tri male hidroelektrane koje se nalaze na reci Bistrici. Reč je o MHE „Rečice“ instalisane snage 930kW, MHE „Crkvine“ instalisane snage 850kW i MHE „Hydra-elektro“ instalisane snage 100kW.

EP: Prostornim planom opštine Nova Varoš predviđena je izgradnja 20 malih hidroelektrana. Dokle se stiglo sa realizacijom ovih projekata?

Milinko Šaponjić: Naša opština je nadležna za izdavanje dozvola za izgradnju 6 MHE, dok je za preostalih 14 MHE nadležno Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije, s obzirom na to da se nalaze u granicama Prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode Uvac. Do sada su izdate građevinske dozvole za četiri male hidroelektrane koje su u nadležnosti opštine Nova Varoš.

EP: U planu je izgradnja HE „Bistrica 2“, u kojoj fazi je realizacija projekta?

Milinko Šaponjić: Još uvek nema zahteva za izdavanje potrebnih dozvola za realizaciju ovog projekta. U lokalnom energetskom planu opštine Nova Varoš izgradnja ovog projekta definisana je kao jedan od prioritetnih projekata opštine i resornog ministarstva. Postoji veliko interesovanje investitora, a u toku je ugovaranje izrade Studije opravdanosti sa Idejnim projektom i Studije o proceni uticaja na životnu sredinu. Očekuje se da će HE „Bistrica 2“ imati snagu od 680MW, dok je vrednost investicije oko 600 miliona evra.

Osim hidropotencijala, veliki eneregtski potencijal opštine Nova Varoš predstavlja i biomasa. Tako je opština još 2009. godine izradila studiju „Potencijali i mogućnosti korišćenja drvne biomase za proizvodnju energije i ekonomski razvoj opština Nova Varoš, Priboj i Prijepolje“, a koja je pokazala da je u Novoj Varoši energetski potencijal iz drvne biomase veći u odnosu na energiju iz mazuta za 4,95 miliona kWh. To znači da raspoložive količine mogu u potpunosti da zadovolje potrebu korisnika za energijom, ali i da omoguće proširenje postojećih kapaciteta i mreže korisnika ili pokretanje kogeneracijskih postrojenja za proizvodnju električne i toplotne energije, a koji će kao energent koristiti biomasu.

Ovaj tekst prvobitno je objavljen u biltenu Energetskog portala „Obnovljivi izvori energije“, koji je izašao 1. juna 2016. godine.

Intervju vodila: Sandra Jovićević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti