Međunarodna konferencija „Biomasa – potencijal za rast“

Foto: Milisav Pajević

U Skupštini AP Vojvodine održana je dvodnevna Međunarodna konferencija „Biomasa – potencijal za rast“, koju pokrajinski parlament organizuje u saradnji sa Skupštinom evropskih regija (AER) i Nacionalnom asocijacijom za biomasu (SERBIO).

Na konferenciji, kojom moderira potpredsednica Skupštine AP Vojvodine, Snežana Sedlar, učesnike su pozdravili predsednik Skupštine AP Vojvodine, Ištvan Pastor, potpredsednik Skupštine AP Vojvodine, Damir Zobenica, dok je konferenciju otvorio ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u Vladi Republike Srbije, Branislav Nedimović.

Ministar Nedimović rekao je da je biomasa potpuno uobičajen izvor energije u 21. veku, ali da u Srbiji ne postoji dovoljno razvijena svest o tome, dodajući da neće biti lako omasoviti upotrebu biomase i da svi nosioci funkcija na lokalnom nivou moraju hrabro da uđu u taj posao.

 – Postoji pravni okvir za to, mi imamo zakon koji se tiče javno – privatnog partnerstva. Ako imate dovoljno kapaciteta, uđite u to, jer to donosi dobit, ali istovremeno morate biti obazrivi sa izvorima energije – poručio je ministar Nedimović, naglašavajući da je jedna od najvećih prepreka nepostojanje organizovanog tržišta biomase, te da je to zadatak koji se u predstojećem periodu mora rešiti.

Predsednik Skupštine AP Vojvodine, Ištvan Pastor, naglasio je da je neupitno da nas očekuje stvarnost bez uglja i nafte, a da priprema za tu stvarnost podrazumeva, ne samo mapiranje potencijala biomase Vojvodine danas, nego formulisanje strategije kako postojeće resurse i potencijale prevesti u kvalitetan svakodnevni život.

 – Čini se logičnim i podrazumevajućim da strategije korišćenja biomase moraju da posvete posebnu pažnju očuvanju resursa zemljišta, vode i vazduha kao i zaštiti životne sredine, sprečavanju zagađenja zemljišta i podzemnih voda. Ali kada strategije prevedemo u realni život, sudaramo se sa brojnim predrasudama i dilemama – rekao je predsednik Pastor i dodao da nema svrhe investirati u stare obrasce ponašanja, nego u nove strategije koje će dati odgovor na pitanje gde želimo biti za nekoliko decenija.

Foto: Milisav Pajević

Obraćajući se skupu, generalni sekretar AER, Metju Mori, naglasio je važnost regionalnih investicija u energetski efikasne projekte, u lobiranje i obezbeđivanje uslova za njihovo finansiranje i realizaciju, što je trenuto jedan od najvećih izazova. Mori je predstavio aktivnosti AER-a, u pogledu regionalnog dostizanja ciljeva u oblasti zelene energije i energetske efikasnosti i zahvalio se predstavnicima AP Vojvodine na aktivnom doprinosu u ovoj oblasti.

 – Regioni imaju aktivnu ulogu u pronalaženju modela i alternativnih metoda finansiranja osnovnih energetskih programa koji su neophodni za održivu energetsku tranziciju i postizanje energetskih ciljeva EU 2020. Prisutni smo na različitim događajima gde izražavamo odlučnost, zabrinutost i nade evropskih regiona i posebno govorimo o pristupu finansijama za održive projekte, a to je ključno pitanje za mnoge gradove i regione, pa i za AER. Založili smo se za stvaranje određenih regionalnih i gradskih fondova za klimatske promene u Evropi. U tu svrhu, AER je već održano nekoliko značajnih sastanaka sa ključnim partnerima – rekao je Mori.

U uvodnom delu konferencije posvećenom razvoju tržišta svoja izlaganja su imali i Hajnc Kopetc, predsednik Svetske asocijacije za eksploataciju energije iz biomase, Peter Kanciani, iz Centralno evropske inicijative – CEI i Dušan Jović, predstavnik Uprave za šume, pri Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Nakon uvodnih izlaganja i diskusije posvećene razvoju tržišta biomase, učesnici su u drugom delu konferencije razgovarali o kvalitetu biomase. O subvencionisanju i podršci razvoju projekata iz oblasti zelene energije govorio je predstavnik Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Marko Blagojević.

U cilju doprinosa jačanju, razvoju i rastu potencijala za proizvodnju i širu upotrebu biomase kao obnovljivog izvora energije, učesnici konferencije doneli su i odgovarajuće zaključke koje će proslediti donosiocima odluka i drugim zainteresovanim stranama.

Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti