Maroko gradi najveću solarnu elektrane sa koncentrovanim sunčevim zračenjem

maroko theguardian.com

U pustinjskom delu Kraljevine Maroko, u provinciji Varzazat (Ouarzazate Province) u toku je završavanje radova na izgradnji prve faze, Nur1 (Noor1), najveće solarne elektrane sa koncentrovanim sunčevim zračenjem – CSP.

Projekat solarne elektrane Varzazat (The Ouarzazat Solar Power Station Project) započet je maja 2013. godine. Planirano je da se realizacija projekta odvija kroz tri faze. Prema navodima prva faza projekta, Nur1, biće puštena u rad tokom novembra 2015. godine dok se puštanje u rad Nur 2 i 3 očekuje 2017. godine.

Instalisana snaga Nur1 CSP iznosi 160MW od ukupno 580MW, kolika će biti snaga cela elektrana. Polje je prekriveno sa 500 hiljada solarnih paraboličnih ogledala. Svako ogledalo ima visinu od 12 metara. Parabolična ogledala fokusiraju energiju na apsorpcionu čeličnu cev koja je postavljena duž ogledala i kroz koju prolazi fluid za prenos toplote (HTF). Fluid se zagreva do temperature od 393° Celzijusovih i šalje u toplotnu mašinu . U toplotnoj mašini se proizvodi para koja se koristi za proizvodnju energije u turbinama. Fluid za prenos toplote – HTF čini mešavina sintetičkih termalnih ulja koja se upumpava u toplotni rezervoar koji sadrži rastopljenu so. Ovim je omogućeno skladištenje toplotne energije u periodu od tri sata čime je obezbeđeno snabdevenje energijom kuća u noćnim časovima. Položaj ogledala je takav da je uticaj pešćanih pustinjskih vetrova smanjen na minimum.

Realizacijom celokupnog projekta omogućiće se snabdevanje električnom energijom oko milion domaćinstava, dok će Kraljevina Maroko smanjiti svoju zavisnost od uvoza fosilnih goriva. Očekivanja Kraljevine Maroko je da oko jedne trećine električne energije obezbedi iz solarnih izvora do 2020. godine.

Svetlana Jovanović

foto: theguardian.com

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti