„Kulturni predeo Bača” nominovan za Uneskovu listu

Foto: Ministarstvo kulture i informisanja

Srbija je Centru za svetsko nasleđe UNESKA u Parizu predala nominacioni dosije „Kulturni predeo Bača” za upis na Uneskovu listu svetskog kulturnog i prirodnog nasleđa.

Predajom dosijea zvanično je započeta procedura nominacije „Kulturnog predela Bača”, što je od izuzetnog značaja za Srbiju, posebno imajući u vidu to da prvi put nominuje novu kategoriju kulturnog dobra – kulturni predeo, kao i da naša zemlja nije realizovala samostalnu nominaciju od 2007. godine, navodi se u saopštenju Ministarstva kulture i informisanja.

Na ovaj način „Kulturni predeo Bača” biće prepoznat kao prvi kulturni predeo u Srbiji, ali i regionu, čija izuzetna univerzalna vrednost prevazilazi nacionalne okvire i koji će dobiti poseban vid međunarodne zaštite u okviru Konvencije o zaštiti svetske kulturne i prirodne baštine.

“Kulturni predeo Bača” deo je južnog obodnog prostora Panonske nizije, prirodno omeđen pređašnjim i sadašnjim tokom Dunava.

Na ovom terasastom terenu sa obiljem vegetacije, voda i prirodnog tla, prati se kontinuitet naseljavanja iz koga je proistekao i izraziti kulturni diverzitet, o kome svedoči bogatstvo očuvanog materijalnog i nematerijalnog nasleđa.

Život različitih ljudskih zajednica na tom prostoru traje neprekidno od ranog neolita do danas, što je više od 8.000 godina. U našoj eri ovaj predeo je bio i važno granično područje i raskrsnica puteva između civilizacija koje su ga kulturno, socijalno i ekonomski oblikovale.

“Srbija je veoma posvećena zaštiti kulturnog nasleđa i upis svakog lokaliteta na Uneskovu listu za našu zemlju predstavlja posebnu čast i priznanje”, navodi se u saopštenju.

Energetski portal

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti