Krajem avgusta javna rasprava o projektu postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Lazarevcu

Foto-ilustracija: Pixabay

Ministarstvo zaštite životne sredine saopštilo je da je nosilac projekta JP EPS – Ogranak RB „Kolubara“ Lazarevac, Organizaciona celina „Prerada“ – Vreoci, podneo zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u organizacionoj celini Prerada.

Uvid u Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, kao i na službenom sajtu Ministarstva. Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu predmetne Studije svakog radnog dana i u prostorijama Opštinske uprave Lazarevac.

Primedbe i mišljenja na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu podnose se u pisanom obliku i dostavljaju Ministarstvu zaštite životne sredine.

U prostorijama Opštinske uprave Lazarevac 31. avgusta 2017. godine sa početkom u 10 časova biće održana javna rasprava i prezentacija predmetne Studije.

izvor: ekologija.gov.rs

Sandra Jovićević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti